giáo án thủ công lớp 2

51 1,024 12
ffff fff

ffff fff

Tải lên: 1,382 tài liệu

  • Loading...
1/51 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 21:19

tài liệu tham khảo giáo án thủ công lớp 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I Thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2011 Thủ công Tuần 1 Tiết 1 Tiết 1: Gấp tên lửa ( tiết 1) A/ Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cách gấp tên lửa. Kỹ năng: - Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng. Thái độ: - Học sinh hứng thú và yêu thích gấp hình. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’) 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc tên lửa hỏi: Hỏi Trên tay thầy cầm vật gì. Hỏi Tên lửa gồm những bộ phận nào. Hỏi Được gấp từ vật liệu gì. Tên lửa thật được làm bằng sắt dùng để phóng vào vũ trụ, vào bầu trời. Hỏi Tên lửa được gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa. - Đặt tờ giấy lên mặt bàn, phần dòng kẻ ô ở trên, gấp đôi tờ giấy để lấy đường dấu giữa. - Mở giấy gấp theo đường dấu gấp ở H1 được H2. - Gấp theo đường dấu gấp ( theo chiều mũi tên) ở H 2 được h3. - Gấp theo đường dấu ở H3 được H4. - Sau mỗi lần gấp miết theo đường gấp cho thật phẳng. *Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng: - Bẻ các mép gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết theo đường dấu được tên lửa H5. - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Mô hình tên lửa. - Phần mũi, thân, mũi tên lửa dài. - Gấp bằng giấy. - Gấp bằng tờ giấy hình chữ nhật. - Quan sát. - Lắng nghe. Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa ngang ra được H6. Phóng tên lửa theo hướng chếch lên không trung. - YC nhắc lại các bước. d. Thực hành: - YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - YC nhắc lại các bước gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. - Theo dõi các bước gấp. - Nhắc lại. - 2 h/s lên bảng thao tác lại các bước gấp. - Cả lớp quan sát. - Thực hành gấp trên giấy nháp. Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I Thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2011 Tuần 2 Thủ công Tiết 2 Tiết 2: Gấp tên lửa ( tiết 2) A/ Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách gấp tên lửa đúng và đẹp. Kỹ năng: - Gấp thành thạo, nhanh, chính xác. Thái độ: - GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quý sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ:(1-2’) Hỏi Gấp tên lửa gồm mấy bước. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b.Thực hành: c. HD thao tác: - Treo qui trình gấp – HD thực hành. -YC nhắc lại các thao tác gấp. * Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa. *Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng: d. Thực hành: - YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công - Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản phẩm. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - YC nhắc lại các bước gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp tên lửa - Hát - Gấp tên lửa gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa, bước2: Tạo tên lửa và sử dụng. - Nhắc lại. - Quan sát - 1 h/s nhắc lại qui trình gấp. - 2 h/s lên bảng thực hành gấp tên lửa. - Cả lớp quan sát. - 3 nhóm thực hành gấp và trang trí tên lửa, rồi ghi tên mình vào cánh tên lửa sau đó dán tên lửa và trang trí bức tranh của nhóm mình cho sinh động bằng cách dùng bút màu vẽ thêm các hoạ tiết. - Các nhóm trình bày sản phẩm. - Nhận xét – bình chọn Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. - 2 h/s lên thực hành phóng tên lửa. - Đại diện các nhóm phóng thi. - Nhận xét – bình chọn. Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ Sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2011 Tuần 3 Thủ công Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I Tiết 3 Gấp máy bay phản lực ( tiết 1) A/ Mục tiêu: Thái độ: - Biết cách gấp máy bay phản lực. Kỹ năng: - Gấp được máy bay phản lực, các nét gấp tương đối phẳng, thẳng. Thái độ: - Học sinh hứng thú gấp hình. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay phản lực gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS: Giấy thủ công, bút màu. C/ Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 6 Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’) 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc máy bay phản lực hỏi: Hỏi Trên tay thầy cầm vật gì. Hỏi Máy bay gồm những bộ phận nào. - Cho h/s quan sát tên lửa và máy bay để so sánh sự giống và khác nhau như thế nàoHỏi. Hỏi Tên lửa được gấp bằng gì, gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bước 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay. - Gấp giống như tên lửa. - Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa. - Mở giấy ra được hình 1 và 2. - Gấp toàn bộ phần trên theo đường dấu gấp ở H2, Sao cho đỉnh A trùng với đường dấu giữa được H3 - Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 sao cho 2 đỉnh tiếp giáp nhau ở đường dấu giữa được H4. - Gấp theo đường dấu gấp ở H4 được H5. - Gấp tiếp theo đường dáu gấp ở H5 sao cho 2 đỉnh phía trên và 2 mép bên sát vào đường dấu giữa như H6. *Bước 2: Tạo máy bay và sử dụng: - Bẻ các mép gấp song song hai bên đường dấu gấp và miết dọc theo đường dấu giữa được máy bay phản lực. - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay chếch lên không chung để phóng như phóng tên lửa. - YC nhắc lại các bước. d. Thực hành: - YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - YC nhắc lại các bước máy bay. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Quan sát. - Máy bay phản lực. - Gồm mũi, thân và cánh máy bay. Mũi bằng. - Quan sát máy bay phản lực và tên lửa. + Giống: Gồm mũi, thân và cánh. + Khác: Mũi tên lửa nhọn, mũi máy bay bằng. - Được gấp bằng giấy. Từ hình chữ nhật. - Quan sát – Lắng nghe. - Lắng nghe. - 2 h/s nêu lại các bước gấp. - Thực hành trên giấy nháp. TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2011 Tuần 4 Thủ công Tiết 4 Gấp máy bay phản lực ( tiết 2) A/ Mục tiêu: Thái độ: - Biết cách gấp máy bay phản lực. Kỹ năng: - Gấp được máy bay phản lực, các nét gấp tương đối phẳng, thẳng. - Máy bay sử dụng được. Thái độ: - Học sinh hứng thú gấp hình. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phương pháp: Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 7 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 8 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2011 Tuần 5 Thủ công Tiết 5 Tiết 5: Gấp máy bay đuôi rời ( tiết 1) A/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời. 2. Kỹ năng: Học sinh gấp được máy bay đuôi rời đúng và đẹp. 3. Thái độ: GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS: Giấy thủ công, bút màu. C/ Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 9 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’) 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc máy bay đuôi rời hỏi: Hỏi Trên tay giáo viên cầm vật gì. Hỏi Máy bay gồm những bộ phận nào. Hỏi Máy bay được bằng gì, gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bước 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo đường dấu. Gấp ở H1a sao cho cạnh ngắn trùng với canh dài được H1b. - Gấp đường dấu giữa ở H1b (chú ý miết mạnh để tạo nếp gấp) Sau đó mở tờ giấy ra và cắt theo đường nếp gấp được 1 hình vuông, một hình chữ nhật. *Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay: - Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo được hình tam giác(H3a) Gấp đôi theo đường dấu gấp ở H3a để lấy đường dấu giữa rồi mở ra được H3b. - Gấp theo đường dấu gấp ở H3 sao cho đỉnh B trùng với đỉnh A (H4) - Lật mặt sau gấp như mặt trước sao chođỉnh C trùng với đỉnh A được H5. - Lồng hai ngón tay cái vào lòng tờ giấy HV mới gấp kéo sang hai bên được H6. - Gấp hai nửa cạnh đáy H6 vào đường dấu được H7. Gấp theo các đường dấu gấp (Nằm ở phần mới gấp lên) vào đường dấu giữa như H8. - Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái luồn vào hai góc HV ở hai bên ép vào theo nếp gấp được máy bay như hình 9. Gấp theo đườngdấu ở H9 bvề phía sau được đầu cánh máy bay như H10. * Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay. - Dùng phần giấy HCN để làm đuôi máy bay. - Gấp đôi tờ giấy HCN theo chiều dài, gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng, mở tờ giấy ra và đánh dấu khoảng 1/4 chiều dài để làm đuôi máy bay (H11) Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo được H12. * Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng. - Mở phần máy bay ra cho thân máy bay vào (H14) - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Quan sát. - Máy bay đuôi rời. - Gồm đầu, thân, cánh và đuôi máy bay. - Được gấp bằng giấy. Từ hình chữ nhật sau đó gấp tạo hình vuông. - Quan sát – Lắng nghe. - Lắng nghe. Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 10 [...]... bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu.C/ Phương pháp: Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 7 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I Thứ Sáu, ngày 24 tháng 04 năm 20 11Tuần 14 Thủ công Tiết 14Gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 2) A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán được hình tròn đúng và đẹp. 2. Kỹ năng:... hình chữ nhật.- Quan sát.- Lắng nghe. Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I Thứ Sáu, ngày 16 tháng 3 năm 20 12 Tuần 28 Thủ công Tiết 28 Làm đồng hồ đeo tay (tiết2)A/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết cách làm đồng hồ đeo tay bằng giấy. 2. Kỹ năng: Học sinh làm được đồng hồ đeo tay đẹp trên giấy thủ công. 3. GD h/s có ý thức học tập, yêu... gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công. - HS: Giấy thủ công, bút màu.C/ Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học1. ổn định tổ chức: (1’) - Hát Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 13 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK IThứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 20 11 Thủ công Tuần 1Tiết... phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu.C/ Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập.D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 18 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1 -2 )- KT sự chuẩn bị của... học1. ổn định tổ chức: (1’) 2. KT bài cũ :(1 -2 )- KT sự chuẩn bị của h/s.- Nhận xét.- Hát Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 21 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK IThứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 20 11Tuần 7 Thủ công Tiết 7Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( tiết 1)A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. 2. Kỹ năng : Học sinh gấp đúng... sung:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ Sáu, ngày 6 tháng 9 năm 20 11Tuần 3 Thủ công Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK IBổ sung:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 6 Hoạt động dạy Hoạt động học1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1 -2 )3. Bài mới: (30’)a. Giới thiệu... hành: - YC cả lớp gấp trên giấy nháp.- Quan sát giúp h/s còn lúng túng.4. Củng cố – dặn dò: (2 )- YC nhắc lại các bước máy bay đuôi rời.- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học.- 2 h/s nêu lại các bước gấp.- 2 h/s thực hành gấp.- Cả lớp quan sát – Nhận xét.- Thực hành trên giấy nháp.Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 20 11Tuần 6 Thủ công Tiết 6Gấp... cắt, dán hình trên giấy thủ công. c. Đánh giá sản phẩm.- YC trình bày sản phẩm: Gấp, cắt, dán đúng quy trình – sản phẩm dán cân đối, đẹp.4. Củng cố – dặn dò: (2 )- Để gấp, cắt, dán được hình ta cần thực hiện mấy bướcHỏi- Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe.- Nhận xét tiết học.- Cần thực hiện qua 2 bước. Cắt hình, dán hình.- Nhắc lại.- Nêu quy trình gấp, cắt, dán... ngày 17 tháng 2 năm 20 12 Tuần 24 Thủ công Tiết 24 Ôn tập chương II - phối hợp gấp, cắt, dán (tiết 2) A/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Đánh giá kiến thức, kỹ năng của HS qua sản phẩm. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng gấp, cắt, dán hình cho h/s. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quí sản phẩm mình làm ra.B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Bài mẫu các loại hình đã học. - HS : Giấy A4, kéo, hồ dán, bút màu.C/... (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1 -2 )- KT sự chuẩn bị của h/s Nhận xét.3. Bài mới: (30’)a. Giới thiệu bài: - Hát Giáo viên soạn: Thạch Minh Trang 38 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 20 11Tuần 4 Thủ công Tiết 4Gấp máy bay phản lực ( tiết 2) A/ . HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 2 HK I Thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 20 11 Thủ công Tuần 1 Tiết 1 Tiết 1: Gấp tên lửa (. Thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 20 11 Tuần 2 Thủ công Tiết 2 Tiết 2: Gấp tên lửa ( tiết 2) A/ Mục tiêu:
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án thủ công lớp 2 , giáo án thủ công lớp 2 , giáo án thủ công lớp 2

Bình luận về tài liệu giao-an-thu-cong-lop-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP