Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

2 719 1
Lê Thị Hồng Dự

Lê Thị Hồng Dự Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,517 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 19:58

Bộ, (Sở) : ……….Mẫu số: S04 -HĐơn vị : …………(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠISố…………….Ngày……tháng........nămLoại chứng từ gốc :……... Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 -H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng năm Loại chứng từ gốc :…… . Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) GHI ….TÀI KHOẢN Tổng số tiền GHI …CÁC TÀI KHOẢN Số hiệu Ngày tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 … … … … Cộng (Kèm theo ………………………………………gồm các số ……… ) Người lập biểu Phụ trách kế toán (Ký) (Ký) 2 Họ tên :…… Họ tên :…… . của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng........năm Loại chứng từ gốc :……... Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ NỘI DUNG NGHIỆP. tháng ghi sổ CHỨNG TỪ NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) GHI ….TÀI KHOẢN Tổng số tiền GHI …CÁC TÀI KHOẢN Số hiệu Ngày tháng 1 2 3 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại, Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Bình luận về tài liệu bang-tong-hop-chung-tu-goc-cung-loai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP