Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Lê Thị Hồng Dự
Lê Thị Hồng Dự(2517 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 676
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 19:58

Mô tả: Bộ, (Sở) : ……….Mẫu số: S04 -HĐơn vị : …………(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠISố…………….Ngày……tháng........nămLoại chứng từ gốc :……... Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 -H Đơn vị : ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng năm Loại chứng từ gốc :…… . Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) GHI ….TÀI KHOẢN Tổng số tiền GHI …CÁC TÀI KHOẢN Số hiệu Ngày tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 … … … … Cộng (Kèm theo ………………………………………gồm các số ……… ) Người lập biểu Phụ trách kế toán (Ký) (Ký) 2 Họ tên :…… Họ tên :…… . của Bộ tài chính) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số……………. Ngày……tháng........năm Loại chứng từ gốc :……... Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ NỘI DUNG NGHIỆP. tháng ghi sổ CHỨNG TỪ NỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC) GHI ….TÀI KHOẢN Tổng số tiền GHI …CÁC TÀI KHOẢN Số hiệu Ngày tháng 1 2 3 4

— Xem thêm —

Xem thêm: Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại, Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bang-tong-hop-chung-tu-goc-cung-loai

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.19281792640686 s. Memory usage = 18.53 MB