Hướng dẫn sử dụng phần mềm y học.pdf

185 2,105 4
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 09:06

chia sẻ kiến thức hướng dẫn sử dụng phần mềm y học. . Hướng dẫn sử dụngPhần mềm CT ScanerKhai báo danh mụcDanh sách bệnh nhân đã đóng phí chờ chụp XQ/ CTTruy tìm bệnh nhân theo ng y thángGiao. ra.Soạn thảo từ viết tắt để dễ nhập liệuSoạn thảo mô tả vùng chụp. Hướng dẫn sử dụngX - Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm y học.pdf, Hướng dẫn sử dụng phần mềm y học.pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn