Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 1

173 773 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 10:02

Tiết: 1. Thời gian: 45 phút. Bài giảng TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Kiến thức: - Biết tin học là một ngành khoa học: có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng. - Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ. - Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu đời sống xã hội. - Biết được các đặc trưng ưu việt của máy tính. - Biết được một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử trong các hoạt động của đời sống. II. Chuẩn bị:  Tài liệu: - Giáo viên: Sách giáo viên Tin học lớp 10, Sách Giáo Khoa Tin Học lớp 10. - Học sinh: Sách Giáo Khoa Tin Học lớp 10.  Dụng cụ: - Giáo viên: giáo án giảng dạy. - Học sinh: vở ghi,… III. Phương pháp dạy học: - Phương pháp vấn đáp, gợi mở. - Phương pháp giảng giải. IV. Hoạt động dạy - học: 1. Ổn định lớp: (2-5 phút). 2. Giảng bài mới: (30 phút) Hoạt động của Thầy và Trò Thời gian Nội dung Đặt vấn đề: Các em có biết bàn tính do người nước nào phát minh ra không? Và vào thời gian nào? Vào năm 3000 trước công nguyên, do người Trung Hoa phát minh. Dẫn dắt học sinh vào bài: Có thể thấy nhu cầu tính toán của con người đã có từ rất sớm. Nhờ vào sự phát triển của Toán học, con người ngày càng có thể tính toán với nhiều 15 phút 1 phép tính và nhiều con số hơn. Tuy nhiên sức con người là có hạn, họ cũng chỉ có thể tính toán ở một mức độ nào đó và tốn nhiều thời gian. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ nổ ra đã đạt được nhiều thành tựu về khoa học và kĩ thuật như: điện thoại, ô tô, máy bay… trong đó có máy tính điện tử (Eniac – 1946). Như vậy máy tính điện tử ra đời trên cơ sở kết hợp nhiều thành tựu của nhiều ngành khoa học kĩ thuật khác nhau, đặc biệt là toán học và kỹ thuật điện. Nó đã làm nảy sinh một ngành khoa học mới đó là khoa học máy tính, giai đoạn khởi đầu cho ngành Tin học. Ngành khoa học máy tính ban đầu chủ yếu phát triển về toán học tính toán (khả năng thực hiện nhiều phép tính trong một thời gian ngắn) và kỹ thuật máy tính (máy tính ngày càng nhỏ, gọn hơn). Sau đó xuất phát từ nhu cầu ứng dụng vào thực tế, vào nhiều lĩnh vực như: sản xuất, kinh tế, xã hội, ngành khoa học máy tính đã có thêm nhiều nội dung nghiên cứu mới như: cơ sở dữ liệu (lưu trữ, tìm kiếm dữ liệu), trí tuệ nhân tạo (chế tạo người máy), công nghệ mạng, bảo mật mạng (giao tiếp qua mạng…)  Tin học mới hình thành nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ. Thông qua việc giới thiệu về sự hình thành phát triển của tin học giáo viên dẫn dắt học sinh vào nội dung bài học. Khẳng định cho học sinh thấy rõ học tin học không phải là học cách sử dụng máy tính. 1. Sự hình thành và phát triển của tin học: - Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học độc lập, có nội dung, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu riêng. - Tin học có ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vd: kinh tế, sản xuất, y học, giáo dục, giải trí,… - Ngành tin học gắn liền với việc phát triển và sử dụng máy tính. Đặt các câu hỏi cho học sinh trả lời: - Con người có thể làm việc liên tục trong bao lâu? - Theo em nghĩ máy tính có thể làm việc liên tục trong bao lâu? - Cho phép toán : 54541 chia cho 234. Kêu một học sinh hỏi: em có thể thực hiện phép tính này trong bao lâu nếu không dùng máy tính? Độ chính xác là bao nhiêu? Còn nếu dùng máy tính thì mất 10 phút 2. Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử: - Có thể làm việc không mệt mỏi suốt 24 giờ/ngày. - Tốc độ xử lý nhanh, độ chính xác cao. 2 bao lâu? - Lấy vd : Một đĩa mềm đường kính khoảng 8,75 cm có thể lưu trữ được nội dung một cuốn sách 400 trang. - Đặt câu hỏi: Có em nào đã sử dụng Internet chưa? Em sử dụng để làm gì? - Lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một không gian hạn chế. - Giá thành ngày càng hạ. - Các máy tính cá nhân có thể liên kết với nhau thành mạng máy tính. Giới thiệu cho học sinh biết về một số tên gọi khác của Tin học: Informatique (tiếng Pháp), Informatics (tiếng Anh), Khoa học máy tính (Computer Science), Khoa học tính toán (dùng ở Liên Xô cũ), Khoa học thông tin, Công nghệ thông tin (Information Technology – IT),…Trong giáo dục người ta gọi là Tin học. 5 phút 3. Thuật ngữ “Tin học”: Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. V. Củng cố kiến thức - Dặn dò – Rút kinh nghiệm: (10 phút)  Củng cố kiến thức: Gọi 2-3 học sinh đứng lên trả lời: - Khái niệm Tin học. - Tin học có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội? Nêu một số ứng dụng cụ thể? - Tin học phát triển với tốc độ như thế nào?  Dặn dò: đọc trước bài “Thông tin và dữ liệu”.  Rút kinh nghiệm: 3 Tiết: 2, 3. Thời gian: 90 phút. Bài giảng THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Kiến thức: - Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin, các dạng thông tin, mã hóa thông tin trong máy tính. - Biết các dạng biểu diễn thông tin trong máy tính. - Hiểu đơn vị đo thông tin là bit và các đơn vị bội của bit. - Biết các hệ đếm cơ số 2, 8, 10, 16 trong biểu diễn thông tin.  Kỹ năng: - Bước đầu mã hóa được thông tin đơn giản thành dãy bit.  Thái độ: Nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập. II. Chuẩn bị: 1/ Tài liệu: - Giáo viên: Sách giáo viên Tin học lớp 10, Sách Giáo Khoa Tin Học lớp 10. - Học sinh: Sách Giáo Khoa Tin Học lớp 10. 2/ Dụng cụ: - Giáo viên: giáo án giảng dạy. - Học sinh: vở ghi,… III. Phương pháp dạy học: - Phương pháp vấn đáp, gợi mở. - Phương pháp giảng giải. IV. Hoạt động dạy - học: 1/ Ổn định lớp: (2phút). Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2/ Kiểm tra bài cũ: (10 phút). Kiểm tra 2 học sinh: - Nêu đặc tính và vai trò của máy tính điện tử. - Tin học là gì? Nó có vai trò như thế nào trong đời sống xã hội. Hãy kể một số lĩnh vực mà em biết có sự hỗ trợ của máy tính điện tử. 3/ Giảng bài mới: (50 phút) 4 Hoạt động của Thầy và Trò Thời gian Nội dung Đặt vấn đề : Thông qua các cụm từ sau các em hãy xác định xem cô đang nói đến đồ vật gì: di chuyển, trên trời, to, phi công.  máy bay. Vậy tại sao từ những chi tiết như thế các em có thể xác định được đó là máy bay?  Bởi vì các chi tiết đó chính là thông tin của máy bay. Và chúng ta đã từng nghe nói đến các thông tin này cho nên chúng ta mới xác định được. Từ đó đưa ra khái niệm về thông tin. Giảng giải cho học sinh hiểu hơn về thông tin: Về nguyên tắc, ở đâu có vật chất ở đó có thông tin. Như vậy thông tin có ở khắp mọi nơi. Thông tin được thể hiện thông qua các thông báo. - Thông báo bằng ngôn ngữ viết, nói, cử chỉ của loài người. - Thông báo bằng hệ thống âm thanh, động tác của loài vật: điệu múa của ong chỉ rõ nơi có mật hoa. - Thông báo bằng các tín hiệu đặc biệt: màu sắc, mùi vị…(khi cây liễu bị sâu tấn công nó liền phát ra một dấu hiệu hóa học để báo cho những cây liễu kế cận. Lập tức, những cây này tăng chất chát trong lá để hạn chế sâu. Đặt vấn đề: Thông tin là sự hiểu biết của con người về một thực thể. Vậy để đưa những thông tin này vào máy tính thì phải làm sao? Thông tin phải được mã hóa thành dữ liệu để đưa vào máy tính. 25 phút 10 phút Tiết 1 1. Khái niệm thông tin và dữ liệu : - Thông tin là sự hiểu biết của con người về một thực thể nào đó, có thể thu thập, lưu trữ xử lý được. - Dữ liệu là thông tin đã được mã hóa để đưa vào máy tính 5 Đặt vấn đề: Có nhiều cố gắng để đo lường lượng thông tin như trọng lượng, khối lượng của vật chất. Lý thuyết thông tin của nhà bác học Shannom đã đề ra cách xác định lượng thông tin có trong một thông báo qua độ đo khả năng xảy ra các sự kiện trong thông báo. Tuy nhiên, do tính đa dạng và phức tạp của các thông báo nên không phải lúc nào cũng đo được khả năng xảy ra các sự kiện. Đơn vị dùng để đo thông tin là bit. Lượng thông tin một bit là ứng với thông báo về một sự kiện có 2 trạng thái và có khả năng xuất hiện như nhau. Vd: khi tung một đồng xu lên thì khả năng xuất hiện của cả mặt sấp và mặt ngửa là như nhau. Hệ nhị phân là hệ chỉ sử dụng hai chữ số 0 và 1. Khả năng sử dụng 2 số đó là như nhau nên thông báo chỉ gồm một chữ số nhị phân được xem như là chứa đơn vị thông tin nhỏ nhất (bit là viết tắt của Binary digiT). Cũng như các đại lượng khác như đơn vị đo độ dài là m, ngoài m ra ta còn một số đơn vị đo độ dài khác lớn hơn như: km, dm, …Đơn vị đo thông tin cũng vậy, ngoài bit là đơn vị đo cơ bản chúng ta còn dùng đến một số đơn vị đo lớn hơn. 5 phút 2. Đơn vị đo lượng thông tin: Đơn vị thông tin cơ bản là bit. Lượng thông tin một bit là ứng với thông báo về một sự kiện có 2 trạng thái và có khả năng xuất hiện như nhau. 1 byte = 8 bit. 1KB = 1024 byte=2 10 byte 1MB = 1024 KB = 2 10 KB 1GB = 1024 MB = 2 10 MB 1TB = 1024 GB = 2 10 GB 1PB = 1024 TB = 2 10 TB Cho một số ví dụ về các dạng thông tin: số nguyên, số thực, cuốn sách, tạp chí, đĩa nhạc… Từ đó phân thông tin ra thành 2 loại: số và phi số. Trong phi số lại có thể chia thành các dạng nhỏ hơn: văn bản, hình ảnh, âm thanh,… 5 phút 3. Các dạng thông tin: Thông tin có thể chia thành 2 loại là số (số nguyên, số thực, ) và phi số (văn bản, hình ảnh, âm thanh,…) Đặt vấn đề: dữ liệu là thông tin đã được mã hóa. Như vậy để máy tính có thể xử lý được thông tin nó cần phải được mã hóa thành một dãy bit. Như chúng ta đã biết 1 bit chỉ có 2 trạng thái là 0 và 1. 5 phút 4. Mã hóa thông tin trong máy tính: - Mã hóa thông tin trong máy tính là biểu diễn thông tin thành dạng bit. 6 Cho nên để máy tính thể hiện được 2 trang thái 0 và 1 người ta dùng đến các bóng đèn. Đèn sáng tương ứng với 1, đèn tắt tương ứng với 0. Dạng thông báo quen thuộc và tiện lợi nhất cho đến nay là các văn bản. Thực chất mỗi văn bản chính là một dãy các ký hiệu viết theo những qui tắc xác định. Các văn bản tiếng Anh và Latin dùng các ký hiệu sau: - 26 chữ cái Latin hoa (A, B, C…Y, Z). - 26 chữ cái Latin thường (a, b, c… y,z). - 10 chữ số thập phân (0,1….9). - Các ký tự toán học thông dụng (+, -, *, /, =, <, …) - Các dấu đặc biệt (#, @, %, &…). Để biểu diễn những ký hiệu này dưới dạng mã nhị phân, người ta dùng mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Mã ASCII gồm có 256 ký tự bao gồm tất cả các ký tự nêu trên. Trong máy tính nó thường được biểu diễn theo 2 dạng: mã ASCII thập phân (các ký tự được đánh số từ 0 đến 255) và mã ASCII nhị phân (các ký tự được biểu diễn dưới dạng 1 dãy 8 chữ số nhị phân). Vd: ký tự A có mã thập phân là 65, mã nhị phân là 01000001. - Để biểu diễn thông tin trong máy tính dưới dạng mã nhị phân người ta hay dùng bộ mã ASCII (1 byte), hoặc Unicode (2 byte). Lấy lại vd trong phần 4: Ký tự A có mã ASCII nhị phân là 01000001, ký tự B có mã ASCII nhị phân là 01000010. 25 phút 5 phút Tiết 2 5. Biểu diễn dữ liệu trong máy tính: 5.1Kiểu xâu ký tự: - Máy tính dùng 1 dãy bit để biểu diễn 1 ký tự. Vd: mã ASCII dùng 1 byte (8 bit) để biểu diễn 1 ký tự. - Để biểu diễn xâu ký tự (dãy các ký tự) máy tính có thể dùng một dãy các byte theo 7 Cho 2 ví dụ: - Chương I, II, III,…., X. - Bài 1, 2, 3, … 10. Từ đó chỉ cho học sinh thấy trong vd đầu sử dụng hệ đếm La Mã, vd sau dùng hệ đếm thập phân. Đưa ra khái niệm hệ đếm, dùng hệ thập phân để giải thích khái niệm hệ đếm : Hệ thập phân dùng 10 chữ số từ 0 đến 9. Quy tắc tính giá trị của hệ này là mỗi đơn vị ở hàng bất kỳ có giá trị bằng 10 đơn vị của hàng kế cận bên phải. Vd: 1994=1*10 3 +9*10 2 +9*10 1 +4*10 0 Giới thiệu các hệm đếm cơ số 2, 8, 16. Thực hiện từng bước các ví dụ biến đổi một số từ hệ khác sang hệ thập phân. Vừa thực hiện vừa giải thích cho học sinh hiểu. 12 phút thứ tự từ trái sang phải. 5.2Kiểu số: 5.2.1 Hệ đếm và các hệ đếm dùng trong tin học: - Hệ đếm được hiểu như tập các kí hiệu và quy tắc sử dụng tập kí hiệu đó để biểu diễn và xác định các giá trị số. - Hệ đếm La Mã sử dụng các ký hiệu tương ứng với các giá trị tương ứng như sau: I = 1, V=5, X=10,… - Hệ đếm thập phân (hệ đếm cơ số 10) dùng 10 ký hiệu là 0,1,2, …,9 . - Hệ đếm cơ số 2 (hệ nhị phân) dùng 2 ký hiệu 0,1. - Hệ đếm cơ số 8 dùng 8 ký hiệu 0, 1,…7. - Hệ đếm cơ số 16 (hệ hexa) dùng 16 ký hiệu 0,1, …9, A, B, C, D, E F  Biến đổi biểu diễn số: a. Biến đổi biểu diễn số ở hệ đếm khác sang hệ thập phân: + Nhị phân sang thập phân: 010000012=1*2 6 +1*2 0 =6510 + Bát phân sang thập phân: 238=2*8 1 +3*8 0 =1910 + Hexa sang thập phân: A3B16=A*16 2 +3*16 1 +B*16 0 =10*16 2 +3*16 1 +11*16 0 =261910 b. Biến đổi biểu diễn số từ hệ thập phân sang các hệ đếm khác: + Hệ thập phân sang nhị phân: 8 Giải thích cách biểu diễn số nguyên có dấu và không dấu bằng 1 byte. Lấy vd với số ±65 Biểu diễn cách đổi số 65 sang hệ nhị phân. Phân tích cách dùng bit cao để thể hiện số -65. Thực hiện cách viết số thực dưới dạng dấu phẩy động. 4 phút 4 phút + Hệ thập phân sang bát phân: + Hệ thập phân sang hexa: 5.2.2 Cách biểu diễn số nguyên: - Ta có thể chọn 1, 2, 4, byte để biểu diễn số nguyên. Một byte có thể biểu diễn các số nguyên không dấu có giá trị từ 0 đến 255. - Để biểu diễn số nguyên có dấu, người ta có thể dùng bit cao nhất làm bit thể hiện dấu với quy ước 1 là dấu âm, 0 là dấu dương. Một byte biểu diễn các số nguyên từ -127 đến +127. Vd: ±65 65 : 01000001. -65 : 11000001. 5.2.3 Cách biểu diễn số thực: - Trong máy tính, mọi số thực đều được biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động: ±M.10 ±K . Trong đó 9 0,1≤M<1 được gọi là phần định trị, K là số nguyên không âm được gọi là phần bậc. - Máy tính dùng 4, 6,…byte để lưu dấu của số, phần định trị, dấu của phần bậc và phần bậc. Vd: 5326,210,532621.10 4 M = 0, 532621. K=5. V. Củng cố kiến thức - Dặn dò – Rút kinh nghiệm: (10 phút)  Củng cố kiến thức: Gọi 2-3 học sinh đứng lên trả lời: - Muốn mã hóa thông tin trong máy tính phải làm sao? - Các hệ đếm thường dùng trong Tin học là gì? - Để mã hóa thông tin người ta dùng những bộ mã nào?  Dặn dò: học bài “Thông tin và dữ liệu”. Xem các cách biến đổi số giữa các hệ đếm. Đọc bài đọc thêm “Biểu diễn số trong các hệ đếm khác nhau” để chuẩn bị cho tiết bài tập.  Rút kinh nghiệm: 10 [...]... 0,325 *16 =5,25 0,2 *16 =3,23 0,2 *16 =3,23 Phần phân là:533 Vậy 10 4 ,32 510 = 68,53 316 Cơ số còn lại để học sinh tự biến đổi 3\ Từ hệ nhị phân sang thập lục phân và ngược lại: (4 phút) 2 16 : 11 00 1 010 0 11 ,10 1 2=0 11 0 010 1 0 011 ,10 1 02 =6 5 3,A16 16 2: 5B,9FC16= 010 1 10 1 1 ,10 0 1 111 1 11 00 2 e Viết số thực dưới dạng dấu phẩy động: (4 phút) Viết các số sau dướidạng dấu phẩy động: 12 3223,432; 0,003332; 343222 Gợi ý cho học. .. biến đổi phần nguyên trước: 10 4 = 52*2 + 00 52 = 26*2 + 0  0 26 = 13 *2 + 0  0 13 = 6*2 + 1  1 6 = 3*2 + 0  0 3 = 1* 2 + 1 1 12 1= 0*2 + 1 1  Phần nguyên là : 11 01 000 Thực hiện biến đổi phần phân : 0,325 * 2 = 0,65  0 0,65 * 2 = 1. 3  1 0,3 * 2 = 0.6  0  Phần phân là : 010 Vậy (10 4 ,325 )10 = ( 11 01 000, 010 ) 2 10 4 ,32 510 = ?16 Thực hiện phần nguyên trước: 10 4 =6 *16 +88 6 =0 *16 +66 Phần nguyên là: 68... số mũ âm Kết quả: 10 1 11 01 , 01= 1*26 + 1* 24 +1* 23 +1* 22 +1* 20 +1* 2-2 = 93,2 510 • (E3B,2 )16 = ?10 Kết quả : E3B,2 = 14 *16 2 + 3 *16 1 + 11 *16 0 + 2 *16 -1 = 3643 ,12 510 • (856,23)8= ?10 Kết quả : 856,23 = 8*82 + 5* 81 + 6*80 + 2*8 -1 + 3*8-2 = 558,29687 510 2/ Biến đổi số từ hệ thập phân sang các hệ khác: 10 4 ,32 510 = ?2=?8= ?16  Hoạt động của thầy và trò: Hướng dẫn học sinh : khi đổi 1 số từ hệ thập phân sang các hệ khác... trong học tập II/ Chuẩn bị: 1/ Tài liệu: - Giáo viên: Sách giáo viên Tin học lớp 10 , Sách Giáo Khoa Tin Học lớp 10 - Học sinh: Sách Giáo Khoa Tin Học lớp 10 2/ Dụng cụ: - Giáo viên: giáo án giảng dạy - Học sinh: vở ghi,… III/ Phương pháp dạy học: - Phương pháp vấn đáp, gợi mở - Phương pháp giảng giải IV/ Hoạt động dạy - học: 1/ Ổn định lớp: (2phút) x 5 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2/ Kiểm tra bài cũ: (13 ... 4 7 7 7 7 7 8 8 8 8 6 6 6 6 6 8 12 12 12 12 12 Lần duyệt 3: M=4 i =1 1 2 4 i=2 1 2 4 i=3 1 2 4 i=4 1 2 4 7 7 7 6 6 6 6 7 8 8 8 8 12 12 12 12 Lần duyệt 4: M=3 i =1 1 2 4 6 7 8 12 i=2 1 2 4 6 7 8 12 i=3 1 2 4 6 7 8 12 Lần duyệt 5: M=2 i =1 1 2 4 6 7 8 12 i=2 1 2 4 6 7 8 12 Lần duyệt 6: M =1 Mk thì thì đặt Cuoi=Giua – 1 Nếu aGiuaCuoi thì thông báo không tìm thấy k trong dãy A và kết thúc thuật toán Ngược lại thì quay lại bước 3 dãy A từ a10 đến a12 Gán lại Dau =10 Giua= (10 + 12 )/2 =11 a 11> 28, nên chỉ xét a10 Gán lại Dau=Giua -1 =10 a10=28=k  tìm thấy 28 ở vị trí thứ 10 trong dãy A Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê và sơ đồ... đổi ai và ai +1 cho nhau Bước 8: quay lại bước 5  Sơ đồ khối: 29 Vừa thực hiện từng bước vừa hướng dẫn Mô phỏng thuật toán Sắp xếp dãy A: 2, 4, 1, 8, 7, 12 , 6 N=7, M=7, i=0 Lần duyệt 1: M=6 Dãy số 2 4 1 8 7 12 6 i =1 2 4 1 8 7 12 6 i=2 2 1 4 8 7 12 6 i=3 2 1 4 8 7 12 6 i=4 2 1 4 7 8 12 6 i=5 2 1 4 7 8 12 6 i=6 2 1 4 7 8 6 12 Lần duyệt 2: M=5 i =1 1 2 4 i=2 1 2 4 i=3 1 2 4 i=4 1 2 4 i=5 1 2 4 7 7 7 7... thông tin: (3 phút) Học sinh sử dụng bảng mã ASCII để mã hóa tên của mình  Hoạt động của thầy và trò: Hướng dẫn học sinh dùng bảng mã ASCII trong phụ lục d Biến đổi số trong các hệ đếm: (20 phút) 1/ Biến đổi số từ các hệ khác sang thập phân: • 10 1 11 01 , 012 = ?10  Hoạt động của thầy và trò: Hướng dẫn học sinh làm như vd trong bài học, riêng đối với phần sau dấu phẩy thì để số mũ âm Kết quả: 10 1 11 01 , 01= 1*26 . 11 00 1 010 0 11 ,10 1 2 =0 11 0 010 1 0 011 ,10 1 0 2 =6 5 3,A 16 16 2: 5B,9FC 16 = 010 1 10 1 1 ,10 0 1 111 1 11 00 2 e. Viết số thực dưới dạng dấu phẩy động: (4 phút) Viết các số sau dướidạng dấu phẩy động: 12 3223,432;. âm Kết quả: 10 1 11 01 , 01= 1*2 6 + 1* 2 4 +1* 2 3 +1* 2 2 +1* 2 0 +1* 2 -2 = 93,2 510 • (E3B,2 )16 = ?10 Kết quả : E3B,2 = 14 *16 2 + 3 *16 1 + 11 *16 0 + 2 *16 -1 = 3643 ,12 510 • (856,23)8= ?10 Kết quả :. như nhau. 1 byte = 8 bit. 1KB = 10 2 4 byte=2 10 byte 1MB = 10 2 4 KB = 2 10 KB 1GB = 10 2 4 MB = 2 10 MB 1TB = 10 2 4 GB = 2 10 GB 1PB = 10 2 4 TB = 2 10 TB Cho một số ví dụ về các dạng thông tin: số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 1, Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 1, Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn