426 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội

84 410 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 17:01

426 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội . hình thành, phát triển và ngành nghề kinh doanh Tên doanh nghiệp: Nhà máy sản xuất ô tô 3/2 Đơn vị quản lí : Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam Trụ. sẵn có của mình. Năm 2004 thì công ty đổi tên thành Nhà máy ô tô 3/2, đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ (Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam) .
- Xem thêm -

Xem thêm: 426 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội, 426 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội, 426 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội, Chức năng nhiệm vụ Tổ chức bộ máy quản lý Năng lực kinh doanh, Thị trường ô tô transinco bahai k29, Đặc điểm của cạnh tranh, Tình hình tiêu thụ của đại lý Tình hình tiêu thụ xe k29 của Nhà máy, Thực trạng hoạt động các biến số marketing - mix, Các hoạt động marketing khác của Nhà máy, Nghiên cứu và mở rộng thị trường, Hệ thống tổ chức marketing, Phân phối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn