ĐỀ TÀI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG PHÂN MÔN VĂN

19 415 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 22:08

DÀN Ý CHUYÊN ĐỀ:A.ĐẶT VẤN ĐỀ:I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.II.THỰC TRẠNG:1.Đối với học sinh.2.Đối với giáo viên.B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:I.Một số vấn đề lí thuyết về dạy học dựa trên giải quyết vấn đề:1.Khái niệm.2.Giá trị của dạy học dựa trên giải quyết vấn đề. 3. Hạn chế và hướng khắc phục. II. Phương pháp thực hiện:1.Khâu chuẩn bị bài ở nhà. 2. Qui trình thực hiện trên lớp. a. Xác định vấn đề được nêu ra trong bài học. b. Các mức độ của dạy học dựa trên giải quyết vấn đề. c. Qui trình “Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề”. 5. Một số phương pháp và phương tiện kết hợp. III. Tiết dạy minh họa.( Tổ chức tiết dạy riêng và có giáo án kèm theo) IV. Một số lưu ý.C.KẾT LUẬN.D. ĐỀ XUẤT. . Môn Giáo dục Công dân; Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống. 9. Ngu n tài liệu liên quan: Sách giáo khoa các bộ môn nói trên và ngu n tư liệu trên mạng, báo chí, truyền thanh, truyền hình…. 10 thuốc lá/ Tìm hiểu các kiến thức có liên quan - Định hướng cho HS ngu n thông tin kiến thức về vấn đề hút thuốc lá. - Định hướng cho HS các ngu n thông tin liên quan để có thể GQVĐ: Môn Sinh học, Môn. đựng vấn đề (bằng cách kể một câu chuyện, thuật lại một sự kiện, nêu một bài toán, xem một đoạn video …): Tình huống: Hiện nay hầu như ở bất kỳ nơi nào cũng có bản khuyến cáo hoặc lời đề nghị:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG PHÂN MÔN VĂN, ĐỀ TÀI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG PHÂN MÔN VĂN, ĐỀ TÀI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰA TRÊN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG PHÂN MÔN VĂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn