Đê kiểm tra ngữ văn lớp 8 học kì II

2 465 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 07:00

. TRƯỜNG THCS HƯƠNG VĨNH PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯƠNG KHÊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8 Thời gian làm bài 90 phút I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm, 10 câu, mỗi câu. thuyền im bến mỏi trở về nằm Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.” (Trích Quê hương – Tế Hanh, Ngữ văn 8, tập 2) 1. Chủ thể trữ tình trong đoạn trích trên là ai ? A. Tác giả B. Người dân chài C Dòng nào sau đây chỉ chứa các từ ngữ thuộc trường từ vựng “dụng cụ đánh cá” ? A. Bến, cá, chất muối B. Biển, xa xăm, thớ vỏ C. Chài, bến, cá D. Thuyền, chài, lưới 8. Từ nào sau đây không phải là
- Xem thêm -

Xem thêm: Đê kiểm tra ngữ văn lớp 8 học kì II, Đê kiểm tra ngữ văn lớp 8 học kì II, Đê kiểm tra ngữ văn lớp 8 học kì II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn