Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 18

34 281 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 21:00

. dụ - Hợp âm ba có 3 âm: âm 1, âm 3 và âm 5. - Hợp âm bảy có 4 âm: âm 1, âm 3, âm 5 và âm 7. GV đàn hợp âm - Nghe đàn hợp âm ba, đàn từng âm: 1-3-5 rồi đàn đồng thời ba âm. Tơng tự với hợp âm bảy. HS. soạn:16/01/2014 Ngày dạy :18/ 01/2014 Tiết:2 Nhạc lí:: Sơ lợc về quãng Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 2 - Tập đọc nhạc: Giọng Son trởng-TĐN số 1 I. Mục tiêu: - HS tìm hiểu về quãng trong âm nhạc - HS. bảy. HS nghe. Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 11 - - Hợp âm ba có 2 loại thờng dùng là hợp âm ba trởng và hợp âm ba thứ. Hãy xem ví dụ về âm Đô trởng và Đô thứ trong SGK GV đàn hợp âm - Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 18, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 18, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn