Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 5

56 292 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:58

. 1c; 3T = 2c; 3t = 1,5c; 4 đúng = 2,5c; 4tăng = 3c; 5giảm = 3c; 5 úng = 3,5c; 6t = 4c; 6T = 4,5c; 7T = 5, 5c; 7t = 5c; 8đúng = 6c) - Quãng 4 đúng hết (Trừ Pha - Si) - Quãng 5 đúng hết (Trừ Si. 2,3,4 ,5, 6…? 2. Cho âm gốc là Mi, tìm âm ngọn để có quãng 3 ,5, 7? 3. Cho âm ngọn là Si, tìm âm gốc để có quãng 4,6,8? 4. Nói tên quãng 2,3,4 ,5, 6,7,8 có âm gốc là Mi 5. Nói tên quãng 2,3,4 ,5, 6,7,8. Cả lớp ghép lời thành thục - Cả lớp đọc nhạc – ghép lời hoàn chỉnh - Cả lớp đọc nhạc + gõ tiết tấu – Hát lời + gõ phách - Một dãy đọc nhạc – một dãy hát lời + gõ đều phách - Cả lớp đọc nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 5, Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 5, Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn