Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 15

34 264 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:57

. dụ - Hợp âm ba có 3 âm: âm 1, âm 3 và âm 5. - Hợp âm bảy có 4 âm: âm 1, âm 3, âm 5 và âm 7. GV đàn hợp âm - Nghe đàn hợp âm ba, đàn từng âm: 1-3-5 rồi đàn đồng thời ba âm. Tơng tự với hợp âm bảy. HS. bảy. HS nghe. Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 11 - - Hợp âm ba có 2 loại thờng dùng là hợp âm ba trởng và hợp âm ba thứ. Hãy xem ví dụ về âm Đô trởng và Đô thứ trong SGK GV đàn hợp âm - Tìm. bài hát, giáo dục HS tình đoàn kết, hớng tới lý tởng nhân ái cao cả. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ, băng đĩa nhạc và đài cacset. Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2013 - 2014 - 15 - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 15, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 15, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn