Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13

53 253 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:57

. TRAI-CỐP-XKI. Giáo án Âm nhạc 9 17 - Biết trân trọng nhạc só thiên tài Trai-cốp-xki và các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của ông. 2.TRỌNG TÂM: - Hiểu biết sơ lược về hợp âm. - Hiểu biết sơ lược về nhạc. 19 Giáo án Âm nhạc 9 18 - GV đặt câu hỏi cho HS: + Hợp âm là gì? TD 1: SGK trang 19 về hợp âm. * Một số loại hợp âm: a/ Hợp âm 3: - GV giới thiệu bảng phụ về hợp âm 3: TD: 2 / SGK + Âm. cách âm 3 quãng mấy? + Âm 3 cách âm 5 quãng mấy? + Âm 1 cách âm 5 quãng mấy?  Hợp âm 3 gồm 3 âm, các âm cách nhau quãng 3. Hai âm ngoài cùng tạo thành quãng 5. (TD: 2 / SGK) + Âm Đô và âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn