Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10

38 234 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:56

. bốn hoặc năm âm cách nhau một quãng ba. Hợp âm ba gồm ba âm, các âm cách nhau quãng ba, hai âm ngoài cùng tạo thành quãng năm. Hợp âm bảy gồm 4 âm, các âm cách nhau quãng ba, hai âm ngoài cùng. Tìm hiểu về nhạc sĩ Trai- cốp- xki - Tìm hiểu về hợp âm, hợp âm ba, hợp âm bảy. 2. Chuẩn bị của HS: - SGK Âm nhạc lớp 9. - Tìm hiểu về nhạc sĩ Trai- cốp- xki. III. Phương pháp giảng dạy: -. một số hợp âm ( Hợp âm ba, hợp âm bảy). - GV cho HS tìm và gọi tên các hợp âm trong gam Đô trưởng. - GV gọi một vài HS lên bảng. GV đánh giá và cho điểm. * Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn