Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

22 367 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:56

. đọc nhạc: TĐN số 4 - Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca Tiết 15 : Dạy bài hát do địa phương tự chọn Tiết 16 -17 : Ơn tập Tiết 18 : Kiểm tra cuối học kì GIÁO ÁN ÂM NHẠC 9 ĐẦY. học 2 013 -2 014 ) LỚP 9 Học trong 1 học kỳ (học kỳ I hoặc học kỳ II) : 19 tuần = 18 tiết Tiết 1: Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường Tiết 2: - Nhạc lí: Giới thiệu về quãng - Tập đọc nhạc: . đt 016 8 .92 1. 86.68 Tiết 2 Ngày soạn: Ngày dạy: Nhạc Lí: Giới thiệu về quãng Tập đọc nhạc: Giọng son trưởng TĐN số 1 …… …… I.M ục tiêu: 1. Kiến thức -HS học phần nhạc lí, tập đọc nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn