Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 3

34 275 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:54

. dụ - Hợp âm ba có 3 âm: âm 1, âm 3 và âm 5. - Hợp âm bảy có 4 âm: âm 1, âm 3, âm 5 và âm 7. GV đàn hợp âm - Nghe đàn hợp âm ba, đàn từng âm: 1 -3- 5 rồi đàn đồng thời ba âm. Tơng tự với hợp âm bảy. HS. bảy. HS nghe. Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13 - 2014 - 11 - - Hợp âm ba có 2 loại thờng dùng là hợp âm ba trởng và hợp âm ba thứ. Hãy xem ví dụ về âm Đô trởng và Đô thứ trong SGK GV đàn hợp âm - Tìm. giọng Pha trởng, so sánh với giọng Đô trởng, tập đọc nhạc và hát lời ca bài TĐN số 3 - Lá xanh. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đàn Organ. Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13 - 2014 - 17 - - Tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 3, Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 3, Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn