Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

52 393 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:54

. 9A 9B Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 ************************&&&************************* GV: Phạm Xuân Dơng - 19- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 . 1 âm và 3 âm ? - Gv bổ sung : Âm thanh của 1 âm nhỏ, của 3 âm to hơn. Vậy sự vang lên của 3, 4, 5 âm cùng một lúc mà mỗi âm cách nhau 1 quãng 3 ta gọi đó là hợp âm. - H : Thế nào là hợp âm. HS nghe giới thiệu. GV: Phạm Xuân Dơng - 9- Trờng THCS Đoàn Xá 9A 9B Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 20 13- 2014 khúc TN phổ thơ. * Hoạt động 3 :âm nhạc th ờng thức. + GV Giới thiệu. - Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn