Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 2

57 350 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:52

. chung:………………………………………………………………………. Gi¸o ¸n ©m nh¹c 9 8    Ngày soạn: 21 / 12/ 2011 Tuần: 22 Tiết 3 - Ôn tập bài hát : Bóng dáng một ngôi trường - Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 1 - Âm nhạc thường thức : Ca khúc thiếu. quãng + Giới thiệu bài: ở lớp 7 chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về quãng trong âm nhạc, quáng là khoảng cách về cao độ giữa hai âm thanh, âm thấp gọi là âm gốc, âm cao gọi là âm ngọn. Tên quãng được. …………………………………………………………………………………… Gi¸o ¸n ©m nh¹c 9 4    Ngày soạn: 16/ 12/ 2011 Tuần: 21 Tiết 2 : - Nhạc lí : Giới thiệu về quãng - Tập đọc nhạc : Giọng Son trưởng - TĐN số 1 I. Mục tiêu : 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 2, Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 2, Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn