Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 1

33 513 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:49

. dụ - Hợp âm ba có 3 âm: âm 1, âm 3 và âm 5. - Hợp âm bảy có 4 âm: âm 1, âm 3, âm 5 và âm 7. GV đàn hợp âm - Nghe đàn hợp âm ba, đàn từng âm: 1- 3-5 rồi đàn đồng thời ba âm. Tơng tự với hợp âm bảy. HS. số 1. 4. Rút kinh nghiệm: *** Ngày soạn :16 / 01/ 2 014 Ngày dạy :18 / 01/ 2 014 Tiết:2 Nhạc lí:: Sơ lợc về quãng Tập đọc nhạc: Giọng Son trởng-TĐN số 1 I. Mục tiêu: Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2 013 . Đề và đáp án 1. Đề thi: Đề 1: Trình bày bài hát: Bóng dáng một ngôi trờng Giáo án Âm nhạc 9 Năm học 2 013 - 2 014 - 14 - Trờng THCS Quảng Trờng Đề 2: Đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 1: Cây sáo. Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 1, Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 1, Giáo án âm nhạc lớp 9_Bộ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn