Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

39 459 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:49

. 2014 8 # # Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI - Nhạc lí: Sơ lợc về hợp âm - Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Trai cốp xki I. Mục tiêu - Nắm đợc thế nào là hợp âm. - Biết. cách nhau q3, hai âm ngoài cùng cách nhau q5. b) Hợp âm 7 Gồm có 4 âm, các âm cách nhau q3, hai âm ngoài cùng cách nhau q7 Năm học: 2013 - 2014 9 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn. chức Kiểm tra sĩ số :Ban cán sự lớp báo cáo sĩ số Kiểm tra bài cũ Năm học: 2013 - 2014 2 Giáo án: Âm nhạc 9 ***** Giáo viên: Nguyễn Thị MAI Giáo viên gọi học sinh hát bài Bóng dáng một ngôi trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Âm nhạc lớp 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9, V. Rút kinh nghiệm giờ dạy, I. ổn định tổ chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn