Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 14

81 293 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:45

. Giáo án: Âm nhạc 8 Phân phối chơng trình Bộ môn: Âm nhạc lớp 8 Phong .vni Cả năm: 37 tuần = 35 tuần. Học kỳ I Tiết 1 Học hát: Bài: Mùa. I Trang 1 Giáo án: Âm nhạc 8 học kỳ II Học hát: Bài- Khát vọng mùa xuân Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân Nhạc lý: Nhịp 6 8 Tập đọc nhạc: TĐN số 5 Tiết 19 Tiết 20 Tiết 21 Âm nhạc thờng thức: Nhạc. ca. Trang 6 Giáo án: Âm nhạc 8 Gv hớng dẫn. Gv đệm đàn và bắt nhịp. - Tập đọc nhạc và hát lời: Gv chia lớp thành hai nửa, một nửa TĐN và hát lời, nửa còn lại gõ đệm theo âm hình tiết tấu sau: - Cả lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 14, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 14, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn