Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13

97 402 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:45

. Giáo án: Âm nhạc 8 Phân phối chơng trình Bộ môn: Âm nhạc lớp 8 Cả năm: 37 tuần = 35 tuần. Học kỳ I Tiết 1 Học hát: Bài: Mùa thu. tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Nhạc lý:Thứ tự các dấu thăng ,giáng ở đầu hóa biểu-Giọng cùng tên. Trang 1 Giáo án: Âm nhạc 8 Tiết 14 Tiết 15,16 Tiết 17, 18 Âm nhạc thờng thức: Một số nhạc cụ dân. ta Tiết 29 Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Sô-Panh và bản Nhạc buồn. Ôn tập bài hát :Ngôi nhà của chúng ta Ôn tập .Tạp dọc nhạc số 7 Tiết Học hát Bài Tuổi đời mênh mông Trang 2 Giáo án: Âm nhạc 8 30 Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn