Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 12

50 322 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:44

. 8 Nm hc : 2014 2015 - 8 - Trng THCS Qung Trng 5. R ỳt kinh nghim: *** Ngày giảng: /9/2 012 Tiết 6: Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2. Âm nhạc thờng thức: Nhạc. phần âm nhạc thờng thức (3 phút), sau đó giới thiệu vài nét chính về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu theo cảm nhận của các em. GV tổng hợp các ý kiến: - Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có thời gian sáng tác âm nhạc. tợng trng. Kiểm tra một sỗ HS. III. Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ phan huỳnh điểu Và bài hát bóng cây kơ-nia - Trong sách âm nhạc lớp 6, có một bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Em nào có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 12, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 12, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn