Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

65 346 1
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:43

. ca: -Chia lớp thành 2 nửa: 1 đọc nhạc và gõ phách- 1 hát lời và gõ tiết tấu sau đó đổi ngược lại. - Cả lớp hát lời kết hợp đánh nhịp 2/4. - GV đệm đàn (Ttấu Pop – TP 1 08) – hs đọc nhạc, hát. (đọc nhạc và đánh nhịp). * Trò chơi âm nhạc: Gv đàn 3-4 nốt nhạc trong một câu bất kì cho hs nghe và nhận biết đó là câu nào và đọc lại nguyên vẹn câu nhạc đó. III. Âm nhạc thường thức: 1 .Nhạc. Nguyên là bộ trưởng Bộ văn hoá thông tin. - Các tác phẩm tiêu biểu: Sơn nữ ca; Lời ru trên nương (19 71) ; Lời người ra đi (19 48) ; Mùa xuân nho nhỏ; Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm (1 9 81 ); Lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn