Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

35 368 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:43

. hát trước lớp. - Nghe và ghi nhớ Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 5- tiết 5: Ngày soạn: 22/9/20 08 Ơn tập bài hát: LÍ DĨA BÁNH BỊ. Nhạc lí: GAM THỨ – GIỌNG THỨ Tập đọc nhạc: TĐN. hát và nêu cảm nghĩ của mình. - HS trả lời cá nhân. - HS nghe. Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 4 - tiết 4: Ngày soạn: 14/9/20 08 Học hát: LÍ DĨA BÁNH BỊ Dân ca nam bộ I- Mục. Nhận xét tiết học. - HS nghe và ghi nhớ. Giáo Án Âm Nhạc 8 Giáo Viên: Dương Phước Giàu Tuần 8 - Tiết 8 : Ngày soạn: 20 / 10 / 20 08 Học hát: TUỔI HỒNG. Nhạc và lời: Trương Quang Lục I- Mục tiêu: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Nội dung 3: Tập đọc nhạc TĐN số 4. (20 phút)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn