Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

80 330 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:41

. cỏc tiết trước. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN: ÂM NHẠC LỚP 8 Cả năm: 37 tuần = 35 tuần. HỌC KỲ I: Tiết. TRƯỜNG Ngày soạn: 27 /8/ 13 Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1 Ngày dạy: 03/9/13 Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ TRẦN HOÀN. Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Học kì II 18 tuần= 17 tiết Tiết 19 Học hát bài: Khát vọng mùa xuân Tiết 20 Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân Nhạc lí: nhịp 6 /8 Tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn