Giáo án âm nhạc lớp 8_Bộ 3

81 401 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:39

. Giáo án: Âm nhạc 8 Phân phối chơng trình Bộ môn: Âm nhạc lớp 8 Phong .vni Cả năm: 37 tuần = 35 tuần. Học kỳ I Tiết 1 Học hát: Bài: Mùa thu ngày. I Trang 1 Giáo án: Âm nhạc 8 học kỳ II Học hát: Bài- Khát vọng mùa xuân Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân Nhạc lý: Nhịp 6 8 Tập đọc nhạc: TĐN số 5 Tiết 19 Tiết 20 Tiết 21 Âm nhạc thờng thức: Nhạc. lợc về một vài thể loại nhạc đàn. Tiết 33 ,34 , Tiết 35 Ôn tập Kiểm tra viết 15 phút Kiểm tra cuối năm 18 tháng 08 năm 20 08 Tiết 1: Học hát: Bài: Mùa thu ngày khai trờng Nhạc và lời: Vũ Trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 8_Bộ 3, Giáo án âm nhạc lớp 8_Bộ 3, Giáo án âm nhạc lớp 8_Bộ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn