Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3

116 359 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:39

. Xuân Dơng - 3- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 8 Năm học 20 13- 2014 Ngy son: 20/ 08/ 20 13 Ngy dy: 23/ 08/ 20 13 Bài 1 Tiết 2 - ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trờng - tập đọc nhạc: tđn số. hát. Lớp trởng báo cáo GV: Phạm Xuân Dơng - 1- Trờng THCS Đoàn Xá * . ổ n định lớp: 8A 8 B Giáo án Âm nhạc 8 Năm học 20 13- 2014 tác giả và bài hát. II. Học hát - Gv giới thiệu : Nhạc. Giáo án Âm nhạc 8 Năm học 20 13- 2014 Ngy son: 12/ 08/ 20 13 Ngy dy: 16/ 08/ 20 13 Bài 1 Tiết 1 - học hát bài : mùa thu ngày khai trờng Nhạc và lời : Vũ Trọng Tờng I.mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn