Giáo án âm nhạc lớp 8_Bộ 2

59 392 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:37

. của tiết 2. 5. R ỳt kinh nghim: *** Ngày soạn: 22 / 08/ 20 14 Ngày giảng: 25 / 08/ 20 14 Giỏo ỏn m nhc 8 Nm hc : 20 14 20 15 - 2 - tiết 2: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trờng Tập đọc nhạc: TĐN. *** Giỏo ỏn m nhc 8 Nm hc : 20 14 20 15 - 10 - Ngày giảng: /9 /20 12 Tiết 6: Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2. Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài. học (2 bài hát, 2 bài TĐN và nhạc lí) chuẩn bị cho tiết kiểm tra một tiết. *** TCM kí duyệt: 01/10 /20 12 Giỏo ỏn m nhc 8 Nm hc : 20 14 20 15 - 13 - Trần Đình Hng Ngày giảng:10/10 /20 12 Tiết 8:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 8_Bộ 2, Giáo án âm nhạc lớp 8_Bộ 2, Giáo án âm nhạc lớp 8_Bộ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn