Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2

63 807 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:37

. Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Giáo án âm nhạc 8 - năm học 20 12- 2013 Học kỳ i Ngày soạn: /8/ 20 13 Ngày dạy: /8/ 20 13 Tiết 1 Học hát bài : Mùa thu ngày khai trờng Nhạc và lời : Vũ. đợc tốt. Ngày soạn :23 /9/13 8 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích Ngày dạy: 26 /9/13 Tiết 5: Nhạc lí : Gam Thứ - Giọng Thứ Tập đọc nhạc : TĐN số 2 I. Mục tiêu: - HS ôn tập bài hát Lý dĩa bánh bò,thuộc lời. hát. Giáo viên nhận xét đánh giá Học sinh ghi bài Học sinh hát cả bài Thực hiện nhóm HS lên kiểm tra 5 Âm nhạc 8 Nguyễn Thị Bích ND2 : Ôn tập đọc nhạc :TĐN số 1: 10p -Luyện đọc gam C Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Nhạc lý : Thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu. Giọng cùng tên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn