Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9

72 369 3
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:36

. bò" Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát "Hò kéo pháo" Ngày soạn: Thứ bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013 Ngày dạy Lớp Sĩ số HS Vắng 8 I. Mục tiêu: 1 Kiểm tra, ngày tháng năm 2013 Tổ trưởng Hoàng Văn Dưỡng Tuần 8: Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết Ngày soạn: Thứ bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013 Ngày dạy Lớp Sĩ số HS Vắng 8 I. Mục tiêu: 1 đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát "Một mùa xuân nhỏ nhỏ" Ngày soạn: Thứ bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013 Ngày dạy Lớp Sĩ số HS Vắng 8 I. Mục tiêu: 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn