Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16

56 360 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:36

. dóa bánh bò. 3.CHUẨN BỊ: 3.1. Giáo viên: - Máy hát đóa. - Đóa CD âm nhạc lớp 8. - Bảng phụ bài hát. - GV tập đàn và hát thuần thục bài hát Lí dóa bánh bò. 3.2. Học sinh: - Sách giáo khoa. . dóa bánh bò”. - HS đọc đựơc nhạc và ghép lời bài TĐN 2. 3. CHUẨN BỊ: 3.1. Giáo viên: - Máy hát đóa, CD âm nhạc lớp 8. - Bảng phụ bài hát. Bảng phụ TĐN số 2. 3.2. Học sinh: - Sách giáo. Kiểm tra só số. + Lớp 8A5: - Ổn đònh chỗ ngồi - Hát tập thể. Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Nga Ôn tập bài hát: LÍ DĨA BÁNH BÒ. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 2 Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ HOÀNG VÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16, Giáo án Âm nhạc lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn