Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 4

80 325 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:34

. tiết tấu. Cả lớp hát Thực hiện Nghe Thực hiện-sửa sai Trình bày- Nhận xét 3 cách Thực hiện Giáo Viên: Nguyễn Văn Cấp 4 4 Phòng GD&ĐT Huyện KrôngPa Giáo Án Âm Nhạc Lớp 7 Trường THCS Đất Bằng Năm. 3 Giáo Viên: Nguyễn Văn Cấp 7 7 Phòng GD&ĐT Huyện KrôngPa Giáo Án Âm Nhạc Lớp 7 Trường THCS Đất Bằng Năm Học 20…-20…. Ngày Giảng: - Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Ôn Tập đọc nhạc: . xét. II. Nhạc lí: NHỊP 4/ 4 Thực hiện Nghe Thực hiện- sửa sai Trình bày- Nhận xét Ghi Giáo Viên: Nguyễn Văn Cấp 13 13 Phòng GD&ĐT Huyện KrôngPa Giáo Án Âm Nhạc Lớp 7 Trường THCS Đất Bằng Năm Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 4, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 4, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn