Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 17

105 296 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:26

. Dơng - 17- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 7 Năm học 2013 2014 ***************************@@@***************************** GV: Phạm Xuân Dơng - 18- Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án Âm nhạc 7 Năm học. Ghi nhớ GV: Phạm Xuân Dơng - 15- Trờng THCS Đoàn Xá 7A 7B 7C Giáo án Âm nhạc 7 Năm học 2013 2014 b, Cáh đánh nhịp 4 4 2.Tập đọc nhạc :TĐN số 2 - Số chỉ nhịp 4 4 - Cao độ : Đồ, Rê ,. Chơi trò chơi - HS đọc bài - Ghi nhớ - Nghe giai điệu bài hát 7A 7B 7C . Giáo án Âm nhạc 7 Năm học 2013 2014 Ngày soạn: 17 - 9 - 2012 Ngày giảng : 19 - 9 - 2012 Bài 2 Tiết 4 - Học hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 17, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 17, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn