Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 16

76 319 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:25

. ký duyệt giáo án ngời soạn giáo án Trần Thị Ngoan Tuần 6 Ngày soạn 19 tháng 9 năm 2011 16 - Giáo án âm nhạc 7 Ngày dạy 01 tháng 10 năm 2011 Bài 2 tiết 6 Nhạc lý: Nhịp lấy đà. Tập đọc nhạc: Bài. duyệt giáo án ngời soạn giáo án Trần Thị Ngoan Tuần 7 Ngày soạn 28 tháng 9 năm 2011 Ngày dạy 8 tháng 10 năm 2011 Bài 2. Tiết 7. n tập và kiểm tra.Ô I. Mục tiêu: 19 - Giáo án âm nhạc 7 - Vừa. duyệt giáo án ngời soạn giáo án Trần Thị Ngoan Tuần 2 Ngày soạn: 21 tháng 8 năm 2013 3 - Giáo án âm nhạc 7 Ngày dạy: tháng 8 năm 2013 Bài 1 Tiết 2 n tập bài hát Ô Mái trờng mến yêu. Tập đọc nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 16, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 16, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn