Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12

142 323 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:24

. ca… Năm 1956 Hoàng Việt về trường Âm nhạc VN để học hoàn chỉnh kiến thức Âm nhạc của mình, sau 2 năm ông lại được cử sang Sô- phi- a (Thủ đô của Bun- ga- ri) để tiếp tục học tập về sáng tác Âm nhạc. . trường Nam Bộ. Ngày 31. 12. 19 67 trong một trận oanh tạc của giặc Mĩ, Nhạc sĩ Hoàng Việt đã hy sinh khi chưa kịp hoàn thành những dự định sáng tác Âm nhạc mà ông hằng ấp ủ và đang thực hiện. Nhạc. nghiệp âm nhạc và sự nghiệp giải phóng đất nước, từ năm 1985 ở TP HCM có một đường phố mang tên ông. Nhạc sĩ Hoàng Việt hy sinh ngày-tháng- năm nào? Nhạc sĩ Hoàng Việt là một trong số những Nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn