Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 5

54 241 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:21

. n định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ ( 2 - 3 em ) ? Trình bài bài hát: Mái trờng mến yêu. 3. Bài mới: Giáo án Âm nhạc 7 Năm học 2014 - 20 15 - 4 - Giáo án Âm nhạc 7 Năm học 2014 - 20 15 - 5 - HĐ. trớc tiết 5: Nhịp 4/4, TĐN số2. 5. Rút kinh nghiệm : *** Giáo án Âm nhạc 7 Năm học 2014 - 20 15 - 7 - Ngày soạn:22/09/2013 Ngày giảng: 23/09/2013 Tiết 5: Nhạc lí: Nhịp 4/4 Tập đọc nhạc: TĐN. thức âm nhạc cần thiết về nhịp 4/4. - HS đọc đúng nhạc và hát đúng lời bài TĐN ánh trăng. II. giáo viên chuẩn bị : - Nhạc cụ đàn Organ. - Tập đánh nhịp 4/4 cho thuần thục. - Đọc nhạc, đánh đàn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 5, Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 5, Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn