Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 3

56 286 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:21

. trước phần âm nhạc thường thức. 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. Ổn đònh tổ chức và kiểm diện: - Kiểm tra só số. + Lớp 7A1: + Lớp 7A2: + Lớp 7A3: + Lớp 7A4: + Lớp 7A5: + Lớp7 6A6:. chức. + Lớp 7A1: + Lớp 7A2: + Lớp 7A3: + Lớp 7A4: + Lớp 7A5: + Lớp 7A6: - Cho HS hát một bài hát tập thể 4.2. Kiểm tra miệng: - Lồng ghép vào nội dung ôn tập - 5 - 4 .3. Tiến trình. đònh tổ chức và kiểm diện: - Kiểm tra só số. + Lớp 7A1: + Lớp 7A2: + Lớp 7A3: + Lớp 7A4: + Lớp 7A5: + Lớp7 A6: - Ổn đònh chỗ ngồi - Cho lớp hát bài hát tập thể. 4.2. Kiểm tra miệng: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 3, Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 3, Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn