Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 2

142 411 2
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:21

. ========================== Ngày soạn :25 /08/ 20 13 Ngày giảng: 27 / 08 /20 13 Dạy lớp 7B 27 / 08 /20 13 Dạy lớp 7A Tiết 2 – Bài 1 - Ôn bài hát : MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU. - Tấp đọc nhạc: TĐN SỐ 1. - Bài đọc thêm:. ======================== Ngày soạn:15/09/ 20 13 Ngày giảng: 17/ 09 /20 13 Dạy lớp 7B 17/ 09 /20 13 Dạy lớp 7A Tiết 5 – Bài 2 - ÔN BÀI HÁT: LÍ CÂY ĐA - NHẠC LÍ: NHỊP 4/4 - TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2. I. MỤC TIÊU 1. Kiến. soạn:01/09/ 20 13 Ngày giảng: 03/09 /20 13 Dạy lớp 7B 03/09 /20 13 Dạy lớp 7A Tiết 3 – Bài 1 - Ôn bài hát : MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU. - Ôn tập đọc nhạc : TĐN SỐ 1. - Âm nhạc thường thức : NHẠC SĨ HOÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 2, Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 2, Giáo án âm nhạc lớp 7_Bộ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn