Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 8

46 367 1
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:19

. hát 1 Giáo viên chỉ định. GV hát mẫu câu 1. Giáo viên hớng dẫn Giáo viên chỉ định. Giáo viên hớng dẫn Giáo viên hớng dẫn Giáo viên điều khiển Giáo viên hớng dẫn Giáo viên đàn. Giáo viên nhận xét. Giáo. thực hiện Đánh nhịp tay phải Hs ghi nhớ 8 - BTVN: SGK Ngy soạn :Thứ 7 Ngày 28 Tháng 09 Năm 2013 Ngày giảng:Thứ 2 Ngày 30 Tháng 09 Năm 2013 Tiết 6 Nhạc lý : Nhịp lấy đà Tập đọc nhạc : TĐN số. đọc nhạc và hát lời Học sinh thực hiện Học sinh trình bà Ngy soạn :Thứ 6 Ngày 06 Tháng 9 Năm 2013 Ngày giảng:Thứ 7 Ngày 9 Tháng 9 Năm 2013 Tiết 3 : Ôn tập : TĐN Số 1 Âm nhạc thờng thức : Nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo viên đọc nhạc và hát lời bản nhạc Bài ca của Bê-tô-ven. Cho học sinh nghe 1 đoạn nhạc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn