Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 6

83 380 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:18

. - n tập tập đọc nhạc :Ô TĐN Số 1 -Âm nhạc thờng thức : Nhạc sĩ Hoàng Việt và Bài hát Nhạc rừng GV:Lơng Thị Tuyết Mai- Trờng THCS Lý Tự Trọng- TP Bắc Giang Giáo án: Âm Nhạc 7 Năm học 2009- 2010. - Tập đánh nhịp 4/4 cho thuần thục. - Đọc nhạc, đánh đàn, hát và đánh nhịp thuần thục bài TĐN ánh trăng. GV:Lơng Thị Tuyết Mai- Trờng THCS Lý Tự Trọng- TP Bắc Giang Giáo án: Âm Nhạc 7 Năm học. tấu: * Đọc nhạc và gõ theo tiết tấu: *Kiểm tra-Đánh giá: GV:Lơng Thị Tuyết Mai- Trờng THCS Lý Tự Trọng- TP Bắc Giang Giáo án: Âm Nhạc 7 Năm học 2009- 2010 - Cả lớp thực hiện bài đọc nhạc và ghép
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Âm nhạc 7 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn