Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 15

59 523 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:13

. kinh nghim: *** Giáo án Âm nhạc 6 Năm học 2014 - 2 015 - 6 - Ngày soạn: 15/ 09/2014 Ngày giảng: 16/ 09/2014 Tiết 4 : Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trờng độ của âm thanh Tập đọc nhạc: TĐN số 1 I tra. HS lên kiểm tra GV ghi lên bảng II. Nhạc lí : Những thuộc tính âm thanh- các kí hiệu âm nhạc HS ghi bài Giáo án Âm nhạc 6 Năm học 2014 - 2 015 - 5 - GV đọc nhạc GV hỏi: Điều chỉnh câu trả lời. và kiến thức nhạc lí (Tiết 6) *** Giáo án Âm nhạc 6 Năm học 2014 - 2 015 - 10 - Ngày soạn: 22/09/2013 Ngày giảng: 24/09/2013 Tiết 6 : Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 2/4 Tập đọc nhạc: TĐN số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 15, Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 15, Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 15, I. Tập đọc nhạc : TĐN số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn