Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13

60 451 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:12

. - Kiểm tra só số. + Lớp 6A1: + Lớp 6A2: + Lớp 6A3: + Lớp 6A4: + Lớp 6A5: + Lớp 6A6: 4.2. Kiểm tra miệng: Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Nga 1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS HỌC. só số. + Lớp 6A1: + Lớp 6A2: + Lớp 6A3: + Lớp 6A4: + Lớp 6A5: + Lớp 6A6: - Ổn đònh tổ chức. 4.2. Kiểm tra miệng: - Câu 1: Hãy nêu các thuộc tính của âm thanh? Đáp án: Âm thanh. trước nội dung nhạc lí. 4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. Ổn đònh tổ chức và kiểm diện: - Kiểm tra só số. + Lớp 6A1: + Lớp 6A2: + Lớp 6A3: + Lớp 6A4: + Lớp 6A5: + Lớp 6A6: - Ổn đònh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13, Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13, Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn