Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

65 491 1
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:12

. Giáo án Âm nhạc 6 Ngày soạn: 11 / 08 Tuần 1 Ngày dạy: 16 / 08 Tiết 1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS Tập hát: QUỐC CA VIỆT NAM I . Mục tiêu : - HS có khái niệm về nghệ thuật âm nhạc -. DẠN DÓ ( 1 ‘) Xem trước bài Hành khúc tới trường Duyệt của tổ Giáo viên: Nguyễn Minh Triển 19 Trường THCS Trung Hiệp Giáo án Âm nhạc 6 Ngày soạn: 13 /10 Tuần 10 Ngày dạy: 19 /10 Tiết 10 Học. 1: n đònh (1 ) - Kiểm tra sỉ số lớp Học sinh báo cáo Hoạt động 2:Bài mới ( 30’) Giáo viên: Nguyễn Minh Triển 8 Trường THCS Trung Hiệp Giáo án Âm nhạc 6 2 .1 Các kí hiệu ghi trường độ của âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Âm nhạc lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn