Giáo án âm nhạc lớp 6_Bộ 2

59 280 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:11

. TĐN số 2 và kiến thức nhạc lí (Tiết 6) *** Giáo án Âm nhạc 6 Năm học 20 14 - 20 15 - 10 - Ngày soạn: 22 /09 /20 13 Ngày giảng: 24 /09 /20 13 Tiết 6 : Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 2/ 4 Tập đọc nhạc: . chỗ. *** TCM kí duyệt: 22 /10 /20 12 Trần Đình Hng Giáo án Âm nhạc 6 Năm học 20 14 - 20 15 - 18 - Ngy ging: 30 /10 /20 12 Tiết:11 Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Lu Hữu Phớc và. Cách đánh nhịp 2/ 4 ntn. Tìm hiểu về nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi. *** Giáo án Âm nhạc 6 Năm học 20 14 - 20 15 - 12 - Ngy ging: 05/10 /20 12 Tiết:7 Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Cách đánh nhịp 2/ 4 Âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 6_Bộ 2, Giáo án âm nhạc lớp 6_Bộ 2, Giáo án âm nhạc lớp 6_Bộ 2, I. Tập đọc nhạc : TĐN số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn