Giáo án âm nhạc lớp 6_Bộ 1

58 286 1
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 20:11

. duyệt: 22 /10 /2 012 Trần Đình Hng Ngy ging: 30 /10 /2 012 Tiết :11 Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ Lu Hữu Phớc và bài hát Lên đàng Giáo án Âm nhạc 6 Năm học 2 014 - 2 015 - 18 - . soạn: 15 /09/2 014 Giáo án Âm nhạc 6 Năm học 2 014 - 2 015 - 6 - Trờng THCS Quảng Trờng Ngày giảng: 16 / 09/2 014 Tiết 4 : Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trờng độ của âm thanh Tập đọc nhạc: TĐN số 1 I số 2 và kiến thức nhạc lí (Tiết 6) *** Ngày soạn: 22/09/2 013 Ngày giảng: 24/09/2 013 Tiết 6 : Nhạc lí: Nhịp và phách - Nhịp 2/4 Giáo án Âm nhạc 6 Năm học 2 014 - 2 015 - 10 - Trờng THCS Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc lớp 6_Bộ 1, Giáo án âm nhạc lớp 6_Bộ 1, Giáo án âm nhạc lớp 6_Bộ 1, I. Tập đọc nhạc : TĐN số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn