huong dan tao dong ho dem nguoc don gian

4 277 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2015, 23:00

Tạo đồng hồ đếm ngược Tạo đồng hồ đếm ngược Đồng hồ đếm ngược Đồng hồ đếm ngược 60s 50s 40s 30s 20s 10s 6ph 5ph 4ph 3ph 2ph 1ph Bạn hãy chọn thời gian thích hợp nhất Copy-> Paste To Slides của mình nhé . Chúc các bạn thành công trong bản thuyết trình của mình. Tạo đồng hồ theo ý của mình Tạo đồng hồ theo ý của mình 10s 10s 10s 10s 10s 1s 10s 10s 10s 10s Bạn hãy chọn 9 1s Copy-> Paste To B Bạn hãy chọn 6 10s Copy-> Paste To A Chọn Cả Avà B Format Draw .Group. Thế là bạn đã có chiếc đồng hồ đếm ngược 70s để Copy và Paste vào Slide của mình . Chúc các bạn thành công trong bản thuyết trình của mình. A B Ví dụ Tạo ĐH 70s 90s 80s 70s 60s 50s 40s 30s 20s 10s 1s Sử dụng các công cụ Draw – Change Auashape để vẽ hình bên. Chọn số 9 bên dưới có ghi: 1s,Copy và Paste vào vị trí: B của hình mới tạo Chọn thời gian từ 10 giây đến 90 giây theo ý định. (ở đây chúng tô chọn thời gian là 50 giây) Copy số 4 bên dưới có ghi 40 giây và Paste vào vị trí A như hình vẽ. Chọn Cả Avà B: Format Draw - Group. Thế đã có chiếc đồng hồ đếm ngược theo ý thích. Copy và Paste vào Slide của mình . A B . ghi: 1s,Copy và Paste vào vị trí: B của hình mới tạo Chọn thời gian từ 10 giây đến 90 giây theo ý định. (ở đây chúng tô chọn thời gian là 50 giây) Copy số 4 bên dưới có ghi 40 giây và Paste. đếm ngược Đồng hồ đếm ngược 60s 50s 40s 30s 20s 10s 6ph 5ph 4ph 3ph 2ph 1ph Bạn hãy chọn thời gian thích hợp nhất Copy-> Paste To Slides của mình nhé . Chúc các bạn thành công trong bản thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: huong dan tao dong ho dem nguoc don gian, huong dan tao dong ho dem nguoc don gian, huong dan tao dong ho dem nguoc don gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn