Tiểu luận môn bảo hiểm Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, thực trạng và xu hướng phát triển

21 2,928 12
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2015, 02:05

Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH Bài tiểu luận: BẢO HIỂM Đề tài: Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, thực trạng và xu hướng phát triển GVHD: TS. ĐẶNG VĂN DÂN NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 2 Nhóm 2 Page 1 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2013 TÊN MSSV XẾP LOẠI KÝ XÁC NHẬN Nguyễn Thị Loan 030326100130 A Nguyễn Thị Minh Tuyên 030326100267 A Lương Văn Được 030127110295 A Hoàng Thị Bạch 030127110097 A Phạm Thanh Giang 030127110313 A Phan Quỳnh Trang 030127111758 A Nhóm 2 Page 2 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam Mục lục Lời mở đầu Ở Việt Nam, bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) đã bắt đầu hình thành từ năm 1965. Từ 1965 đến 1994 là thời kỳ BHPNT hoàn toàn hoạt động độc quyền với một doanh nghệp BH Nhà nước duy nhất. Do vậy, ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế còn rất hạn chế. Bước ngoặc có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành BH Việt Nam được đánh dấu bằng Nghị định 100/NĐ-CP, ban hành 18-12-1993 về kinh doanh BH. Theo đó đã ra đời một số công ty BH và thị trường BH mới bắt đầu hình thành, hoạt động và bước đầu áp dụng được một số nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, thị trường BH nói chung và thị trường BHPNT nói riêng còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục, đổi mới. Mặt khác, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và trong điều kiện nước ta gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm… Vì vậy bài tiểu luận của nhóm chúng tôi có những mục đích và nhiệm vụ khoa học sau: - Góp phần làm rõ những vấn đề về lý luận BHPNT và thị trường BHPNT. Nhóm 2 Page 3 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng thị trường BHPNT ở Việt Nam. Nghiên cứu xu hướng phát triển của BHPNT tại Việt Nam trong thời gian tới. PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ  Khái niệm. Theo Điều 3, khoản 18 – Luật kinh doanh Bảo hiểm Việt Nam thì BHPNT là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ. Một cách hiểu khác, khái niệm về BHPNT chính là khái niệm về bảo hiểm thương mại (BHTM), bởi lẽ: Nguyên tắc hoạt động, đối tượng và lĩnh vực hoạt động của BHTM cũng chính là những nguyên tắc, đối tượng và lĩnh vực hoạt động của BHPNT. Đối tượng bao gồm các loại tài sản (hữu hình và vô hình), con người và một số trách nhiệm phát sinh do mối quan hệ giữa con người với con người. Vì vậy, theo tiêu thức đối tượng, BHTM gồm có: BH tài sản, BH trách nhiệm dân sự và BH con người (bao gồm con người PNT và BH nhân thọ). Như vậy, có thể hiểu BHTM hoạt động trên hai lĩnh vực nhân thọ (NT) và PNT – trong đó BHNT chỉ là một hình thức của BH con người (BHNT là sự cam kết trong đó người BH sẽ trả cho người tham gia BH một số tiền nhất định khi có những sự kiện đã định trước xảy ra, còn người tham gia BH phải nộp phí BH theo Nhóm 2 Page 4 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam quy định của hợp đồng. BHNT là quá trình BH các rủi ro có liên quan đến sinh mạng, cuộc sống và tuổi thọ con người, đồng thời nó còn có tính chất tiết kiệm). BHPNT không có tính tiết kiệm và chỉ BH rủi ro khách quan, bất ngờ.  Đặc điểm: - Quá trình hoạt động kinh danh BHPNT là quá trình tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ tiền tệ của các doanh nghiệp BH. - Trên phương diện xử lý rủi ro, BH là loại biện pháp rất có hiệu quả. Cơ chế hoạt động là chuyển giao, phân tán rủi ro trên cơ sở hợp đồng. Cơ chế đó khiến cho việc gánh chịu rủi ro, đặc biệt là những rủi ro trầm trọng vượt quá khả năng chống đỡ của mỗi cá nhân, gia đình, tổ chức trở nên dễ dàng hơn. - Đã có ý kiến cho rằng, ở một góc độ nào đó BHPNT là “kinh doanh rủi ro”, điều này đúng nhưng chưa đủ. Một trong những đặc điểm của BHPNT là chỉ nhận BH cho những rủi ro có thể xảy ra và gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng, sức khỏe… mà không có tính chất tiết kiệm như BHNT. Điều đó cũng có nghĩa chỉ khi những rủi ro được BH gây thiệt hại cho người được BH thì mới được bồi thường. Khi hết hạn BH mà không có rủi ro xảy ra thì người được BH hết quyền lợi và đương nhiên sẽ không được trả lại số phí BH đã đóng, - Thời hạn của hợp đồng BHPNT thường là 01 năm hoặc ngắn hơn (ngoại trừ một số hợp đồng trong BH xây dựng lắp đặt có thời hạn theo thời gian xây dựng công trình). Thậm chí có những hợp đồng BH chỉ có hiệu lực vài tháng (ví dụ: BH hàng hóa xuất nhập khẩu), vài ngày (ví dụ: BH vận chuyển hàng hóa, BH du lịch), hoặc chỉ vài giờ (ví dụ: BH tai nạn hành khách, BH du lịch). - Nếu BHNT áp dụng kỹ thuật dồn tích, thì BH con người phi nhân thọ lại áp dụng kỹ thật phân chia trong quản lý quỹ tài chính BH. -  Các sản phẩn của bảo hiểm phi nhân thọ. Các sản phẩm BHPNT gồm có BH tài sản, BH trách nhiệm, BH con người phi nhân thọ  Bảo hiểm tài sản (BHTS). Nhóm 2 Page 5 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam a) Khái niệm. Đây là loại bảo hiểm mà đối tượng là tài sản (cố định hay lưu động) của người được bảo hiểm. VD: BH cho thiệt hại vật chất xe cơ giới, BH hàng hóa của các chủ hàng trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, BH tài sản của ông chủ nhà trong bảo hiểm trộm cắp, BH công trình xây dựng, BH nông nghiệp, …. b) Các vấn đề liên quan đến BHTS. - Số tiền BH tối đa bằng giá trị tài sản Điều này có nghĩa là số tiền bồi thường (STBT) mà người được bảo hiểm nhận được khi sự cố xảy ra không vượt quá thiệt hại thực tế trong sự cố bảo hiểm, tối đa bằng giá trị tài sản; không bảo hiểm trên giá. VD: 1 chủ xe mô tô mua bảo hiểm cho toàn bộ chiếc xe của mình trị giá 40 triệu đồng. Như vậy khi sự cố hoặc tai nạn xảy ra làm thiệt hại hư hỏng là 10 triệu đồng thì STBT mà chủ xe nhận được chỉ tối đa là 10 triệu, trường hợp chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn thì STBT nhận được là 40 triệu đồng. - Không chấp nhận bảo hiểm trùng BH trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm với 2 doanh nghiệp BH trở lên để bảo hiểm cho cùng 1 đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm. Trong BHTS, thông thường bảo hiểm trùng liên quan đến sự gian lận của người tham gia bảo hiểm nhằm trục lợi bảo hiểm. Do đó về nguyên tắc, DNBH có thể hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nếu thấy bảo hiểm trùng có gian lận, còn nếu DNBH chấp nhận bồi thường thì trách nhiệm của mỗi DNBH đối với tổn thất sẽ được phân chia theo tỷ lệ trách nhiệm mà họ đảm nhận. Tổng STBT của các DNBH không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản. Công thức: Nhóm 2 Page 6 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam Trên thực tế, một trong số các DNBH ký kết hợp đồng cho tài sản được bảo hiểm trùng này có thể đứng ra bồi thường theo số thiệt hại thực tế, sau đó đòi lại các DNBH khác theo phần trách nhiệm của họ. - Nguyên tắc thế quyền hợp pháp Áp dụng nguyên tắc này khi xuất hiện người thứ 3 có lỗi trong sự cố bảo hiểm và do đó có trách nhiệm đối với thiệt hại của người được bảo hiểm. Theo nguyên tắc này, sau khi trả tiền bồi thường, DNBH sẽ được thay quyền của người được bảo hiểm để thực hiện việc truy đòi trách nhiệm của người thứ ba có lỗi. Nguyên tắc thế quyền hợp pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người được bảo hiểm, chống lại hành vi rũ bỏ trách nhiệm của người thứ ba có lỗi, đồng thời đảm bảo cả nguyên tắc bồi thường. VD: trở lại ví dụ trên, tai nạn xảy ra do lỗi của ô tô đi ngược chiều là 70% thì trách nhiệm của chủ ô tô sẽ là 70% x 10 triệu đồng = 7 triệu đồng. Sau khi bồi thường cho chủ xe mô tô 10 triệu đồng, DNBH được thay quyền chủ xe mô tô này truy đòi trách nhiệm 7 triệu đồng từ chủ ô tô. Nguyên tắc thế quyền được áp dụng và chủ mô tô trong trường hợp này cũng không thể nhận STBT vượt 10 triệu đồng, tức là nguyên tắc bồi thường được đảm bảo. Ngoài ra có một số ngoại lệ khi áp dụng nguyên tắc thế quyền hợp pháp, khi người thứ ba gây lỗi là trẻ em, con cái, vợ, chồng, cha, mẹ,… của người được bảo hiểm. - Áp dụng chế độ bồi thường bảo hiểm  Chế độ bảo hiểm theo mức miễn thường DNBH chỉ chịu trách nhiệm đối với những tổn thất mà giá trị thiệt hại thực tế vượt quá một mức đã thỏa thuận gọi là mức miễn thường. Việc áp dụng bảo hiểm theo mức thường có thể là tự nguyện hoặc bắt buộc. Nếu thỏa thuận không bồi thường những tổn thất nhỏ hơn mức miễn thường trên cơ sở tự nguyện thì phí bảo hiểm sẽ giảm bớt phụ thuộc vào mức miễn thường cụ thể; còn đối với Nhóm 2 Page 7 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam miễn thường bắt buộc thì phí bảo hiểm giữ nguyên. Áp dụng bảo hiểm theo mức miễn thường giúp DNBH không phải bồi thường tổn thất quá nhỏ so với giá trị bảo hiểm mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm đề phòng hạn chế rủi ro của người được bảo hiểm. Có hai loại miễn thường: + Miễn thường không khấu trừ: STBT bằng giá trị thiệt hại thực tế vượt mức miễn thường mà không bị khấu trừ mức miễn thường: STBT = Giá trị thiệt hại thực tế + Miễn thường có khấu trừ: STBT bằng giá trị thiệt hại thực tế vượt mức miễn thường khấu trừ đi mức miễn thường: STBT = Giá trị thiệt hại thực tế - Mức miễn thường Có thể khấu trừ gộp (là hình thức khấu trừ theo một mức tối đa được tính chung cho các tổn thất cùng xảy ra trong một thời gian nhất định) hoặc khấu trừ đường thẳng (là hình thức khấu trừ trực tiếp một số tiền xác định trên giá trị thiệt hại của từng vụ tổn thất riêng biệt).  Chế độ bảo hiểm theo tỷ lệ + Trường hợp bảo hiểm dưới giá trị + Trường hợp có sự khai báo không chính xác rủi ro - Chế độ bảo hiểm theo rủi ro đầu tiên Theo chế độ này, DNBH sẽ trả STBT theo một giới hạn đã thỏa thuận. Các tổn thất của người được bảo hiểm nằm trong giới hạn này được gọi là tổn thất thuộc rủi ro đầu tiên. Còn tổn thất vượt quá giới hạn thỏa thuận này có thể sẽ được bảo hiểm bằng một Nhóm 2 Page 8 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam đơn bảo hiểm vượt quá. Chế độ này thường được áp dụng trong bảo hiểm trộm cắp, vì ít khi toàn bộ tài sản bị mất trộm, do vậy chủ tài sản thường chỉ muốn bảo hiểm cho phần tổn thất có thể nhất được gọi là tổn thất đầu tiên.  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS).  Khái niệm. BHTNDS là loại hình bảo hiểm mà có đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo luật định. VD: BHTNDS của chủ xe cơ giới, của người sử dụng lao động, BHTN sản phẩm,… Theo luật dân sự, TNDS của một chủ thể được hiểu là trách nhiệm phải bồi thường các thiệt hại về tài sản, về con người,… gây ra cho người khác do lỗi của người chủ đó.  Các vấn đề liên quan đến BHTNDS. - Đối tượng bảo hiểm mang tính trừu tượng Trách nhiệm dân sự có thể phát sinh của người được bảo hiểm gồm (1) tồn tại nghĩa vụ pháp lý và sự vi phạm nghĩa vụ pháp lý, (2) có thiệt hại thực tế của bên thứ ba, (3) có quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại với thiệt hại của bên thứ ba. - Thường được thực hiện dưới hình thức bắt buộc Do một số nguyên nhân sau mà BHTNDS thường được thực hiện dưới hình thức bắt buộc: (1) các hoạt động có nguy cơ gây tổn thất cho nhiều nạn nhân trong 1 sự cố, (2) các hoạt động mà một sơ xuất nhỏ có thể dẫn đến thiệt hại trầm trọng về người, (3) các hoạt động cung cấp dịch vụ trí tuệ có thể dẫn đến thiệt hại lớn về tài chính. Do vậy, để đảm bảo lợi ích của người được bảo hiểm, quyện lợi của nạn nhân cũng như lợi ích công cộng và an toàn xã hội thì BHTNDS thường phải được thực hiện bắt buộc. - Có thể hoặc không áp dụng hình thức miễn thường - Luôn áp dụng hạn mức trách nhiệm - Áp dụng nguyên tắc bồi thường và thế quyền Nhóm 2 Page 9 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam  Phân loại. - BHTNDS ngoài hợp đồng Trong đó:  Người hưởng quyền lợi bảo hiểm (người thứ ba) là chủ thể không xác định trước.  Người được bảo hiểm và người thứ ba không có mối quan hệ ràng buộc theo hợp đồng.  Người thứ ba là cá nhân hoặc pháp nhân hoặc tập thể có quyền lợi bị xâm phạm (tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, uy tín) theo quy định của Bộ Luật dân sự. VD: BHTNDS của chủ xe cơ giới, BHTNDS của chủ vật nuôi, BH trách nhiệm công cộng,… - BHTNDS trong hợp đồng Trong đó:  Người hưởng quyền lợi bảo hiểm (người thứ ba) là chủ thể xác định trước.  Người được bảo hiểm và người thứ ba có mối quan hệ ràng buộc theo hợp đồng.  Đảm bảo quyền lợi cho người thứ ba trong trường hợp có sự vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng từ phía người được bảo hiểm. VD: BHTNDS của người sử dụng lao động, BH trách nhiệm sản phẩm, BH trách nhiệm nghề nghiệp,…  Bảo hiểm con người phi nhân thọ (Bảo hiểm con người PNT).  Khái niệm. Đây là loại hình bảo hiểm có đối tượng được bảo hiểm là tình trạng sức khỏe, tai nạn con người hoặc các sự kiện liên quan tới cuộc sống và có ảnh hưởng tới cuộc sống con người. Loại hình bảo hiểm này không bảo hiểm cho tuổi thọ hay tính mạng con người. Nhóm 2 Page 10 [...]... cấp phẫu thuật, trợ cấp nằm viện và phẫu thuật, mất khả năng lao động (tạm thời hoặc vĩnh viễn) Nhóm 2 Page 12 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 1 Thực trạng 6 đầu năm 2013 tại Việt Nam 1.1 Số lượng doanh nghiệp BHPNT tại Việt Nam Tính đến nay, tổng số doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường là 58 doanh.. .Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam Về phương diện kỹ thuật, bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm có mục đích thanh toán những khoản trợ cấp hoặc số tiền nhất định cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm, trong trường hợp xảy ra những sự kiện tác động đến chính bản thân người được bảo hiểm Về phương diện pháp lý, bảo hiểm con người phi nhân thọ là loại bảo hiểm theo... nghiệp, trong đó gồm 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 15 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm vẫn đạt được kết quả nhất định 1.2 Thực trạng BHPNT tại Việt Nam 1.2.1 Tốc độ phát triển của các DNBHPNT tại Việt Nam Tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2013 toàn thị... xe vào thời điểm 2025 Nếu dự báo này trở thành hiện thực, ngành bảo hiểm phi nhân thọ chắc chắn sẽ có doanh thu cao hơn nữa từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới Doanh thu bảo hiểm xe ô tô tại Việt Nam cũng tăng trưởng tương ứng với mức độ tăng trưởng doanh thu của các hãng xe hơi Bảo hiểm xe hơi hiện chiếm khoảng 30% doanh thu bảo hiểm của ngành bảo hiểm phi nhân thọ Mặc dù ở một vài DN BHPNT, việc triển. .. toàn thị trường, trong đó 4 DN có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc trên 50% là Liberty (64,43%); Bảo Việt (58,9%); Fubon (58,7%) và Bảo Minh (51,41%) - 2 Tín hiệu từ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam Tốc độ tăng trưởng khả quan hoàn thành kế hoạch đề ra Nhóm 2 Page 15 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam Trong 6 tháng đầu năm 2013, thị trường bảo hiểm tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh... đánh giá thực trạng thị trường BHPNT ở Việt Nam Nghiên cứu xu hướng phát triển của BHPNT tại Việt Nam trong thời gian tới Với sự hồi phục nhanh chóng như hiện nay của ngành bảo hiểm, các doanh nghiệp nếu nắm bắt tốt xu hướng của thị trường và đưa ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng thì sẽ có những bước phát triển nhanh và bền vững Nhóm 2 Page 19 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam Qua... trưởng 10%-12% đặt ra vào đầu năm dù khó nhưng không phải là không thể đạt được Và vai trò đưa thị trường BHPNT “cán đích” là trọng trách của các DNBH lớn như Bảo hiểm PVI, Bảo Việt hay cả Bảo Minh… 3 Khuynh hướng phát triển sắp tới tại Việt Nam Nhóm 2 Page 17 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam RiResearch and Markets cũng dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường bảo hiểm của Việt Nam sẽ đạt khoảng... Trong vài năm tới, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ sẽ chiếm thị phần lớn hơn trong toàn bộ thị trường bảo hiểm của Việt Nam - Phát triển bảo hiểm xe hơi Các nhà bảo hiểm phi nhân thọ đang rất vui mừng vì người tiêu dùng nội địa ngày càng ưa chuộng xe hơi hơn Theo các chuyên gia dự báo, tỷ lệ người sử dụng xe hơi tại Việt Nam sẽ tăng đến 26 xe hơi trên 1.000 người dân đến năm 2015, đạt 40 xe vào 2020 và. .. thời được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm với một hoặc nhiều DNBH khác Nhóm 2 Page 11 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam nhau Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, việc trả tiền bảo hiểm của từng hợp đồng là độc lập nhau Trong bảo hiểm con người PNT không có sự thế quyền hợp pháp của người bảo hiểm Nghĩa là sau khi đã thanh toán chi trả STBH, DNBH không được phép thế quyền người tham gia bảo hiểm hay... người phi nhân thọ là loại bảo hiểm theo đó để đổi lấy phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm, người bảo hiểm cam kết sẽ trả cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm một số tiền nhất định theo thỏa thuận khi xảy ra sự kiện bảo hiểm Như vậy, Bảo hiểm con người phi nhân thọ đảm bảo cho rủi ro tác động trực tiếp đến người được bảo hiểm như tai nạn, ốm đau, bệnh tật, Chỉ những tổn hại thân . Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH Bài tiểu luận: BẢO HIỂM Đề tài: Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, thực trạng và xu hướng phát triển GVHD:. viễn). Nhóm 2 Page 12 Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013  Thực trạng 6 đầu năm 2013 tại Việt Nam. 1.1 2014. Trong vài năm tới, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ sẽ chiếm thị phần lớn hơn trong toàn bộ thị trường bảo hiểm của Việt Nam. - Phát triển bảo hiểm xe hơi. Các nhà bảo hiểm phi nhân thọ đang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn bảo hiểm Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, thực trạng và xu hướng phát triển, Tiểu luận môn bảo hiểm Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, thực trạng và xu hướng phát triển, Tiểu luận môn bảo hiểm Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, thực trạng và xu hướng phát triển, PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ, Các sản phẩn của bảo hiểm phi nhân thọ., PHẦN 2: THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013, Khuynh hướng phát triển sắp tới tại Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn