TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ

34 1,913 1
phạm thị hải yến

phạm thị hải yến

Tải lên: 7,748 tài liệu

  • Loading...
1/34 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 11:26

Giải ô chữ: Các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và trả lời 0 N h ó m t h u y ế t t r ì n h : Đ à o T h ị D u y ê n H ồ T h ị N g ọ c C h â u H ồ T h ị N g ọ c T r â m N g u y ễ n T h ị M ỹ T h ơ N g u y ễ n T h ủ y T r a n g T r ầ n T h ị T h ù y T r a n g N g u y ễ n V ă n T r ư ờ n g N g u y ễ n T h ị M ỹ T r i n h N g u y ễ n T h ị P h ư ơ n g H ả o - Giải ô chữ: Các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và trả lời . - Các tổ có thể mở Ô chìa khóa khi 2/3 số câu trả lời được mở P P H H Ư Ư Ơ Ơ N N V V Ô Ô S S S S I I N N S S Ứ Ứ C C K K H H Ỏ Ỏ E E P P H H Á Á T T H H A A I I H H Ố Ố I I H H Ậ Ậ N N G G I I Ả Ả M M C C H H I I P P H H S S Ố Ố N N G G T T H H Ử Ử 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 OPEN OPEN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 H H V V I I Ê Ê N N Í Í G G T T Â Â Y Y I I N N H H 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Câu 1: Gồm 9 chữ cái Sống thử là do ảnh hưởng của lối sống nào? 0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10 Trở lại Câu 2: Gồm 6 chữ cái 0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10 Đây là hậu quả của việc nạo phá thai nhiều lần Trở lại Câu 3: Gồm 8 chữ cái 0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10 Hiện thượng sống thử thường xảy ra ở đối tượng nào? Trở lại Câu 4: Gồm 7 chữ cái 0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10 Áp lực về học tập, tính toán chi tiêu sẽ ảnh hưởng lớn đến điều gì? Trở lại Câu 5: Gồm 7 chữ cái Cách giải quyết mà đa số các bạn nữ thường làm khi có thai ngoài ý muốn 0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10 Trở lại Câu 6: Gồm 6 chữ cái Đa số nếu việc sống thử không có kết quả như mong muốn thì các bạn nữ sẽ cảm thấy như thế nào? 0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10 Trở lại [...]... (đơn vị: %)KHẢO SÁT THỰC TẾĐi đến hôn nhânKhông đi đến hôn nhânLi dị sau đám cướiSinh viên đồng ý “sống thử”15 60 25 Góp gạo thổi cơm Thời tiền sử (Đơn vị:%)Khoa Nam NữQuản trị kinh doanh 62 25Kế toán – Kiểm toán 59 32Điện tử 83 3Nhiệt lạnh 76 0May – Thời trang 68 16Công nghệ thông tin 54 40SỐ LIỆU THỐNG KÊ TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP Thực trạng Nhiều người đi đến... anh như thế nàoHihi…hihi… - Giải ô chữ: Các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và trả lời . - Các tổ có thể mở Ô chìa khóa khi 2/3 số câu trả lời được mở Câu 6: Gồm 6 chữ cáiĐa số nếu việc sống thử không có kết quả như mong muốn thì các bạn nữ sẽ cảm thấy như thế nào?0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10Trở lại ĐẶC BIỆT : Gồm 7 chữ cáiĐây cũng là một tệ nạn mà sinh... việc sống thử. Tác động HẬU QUẢCó thai ngoài ý muốnPhá thaiVô sinhTai tiếngSuy đồi nhân cách Câu 2: Gồm 6 chữ cái 0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10Đây là hậu quả của việc nạo phá thai nhiều lầnTrở lại Vậy theo bạn có nên sống thử không??? Sống thử có hại hay có lợi ? Câu 4: Gồm 7 chữ cái 0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10Áp lực về học tập,... các bạn như thế nào là sống thử ?Khái niệm: Sống thử là hiện tượng một nam, một nữ yêu nhau và đến sống cùng nhau không ràng buộc về pháp lý.Sống thử diễn ra khi hai người có ý định tiến đến hôn nhân hoặc chỉ để thỏa mãn sự ham muốn nhất thời. PPHHƯƯƠƠNNVV Ô ÔSSSSIINNSSỨỨCCKKHHỎỎEEPPHHÁÁTTHHAAIIHHỐỐIIHHẬẬNNGGIIẢẢMMCCHHIIPPHHSSỐỐNNGGTTHHỬỬ11223344556677OPENOPEN11223344556677HHVVIIÊÊNNÍÍGGTTÂÂYYIINNHH11223344556677... Mình có nên sống thử cùng cô ấy?!? Câu 3: Gồm 8 chữ cái0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10Hiện thượng sống thử thường xảy ra ở đối tượng nào?Trở lại 0Nhóm thuyết trình:Đào Thị DuyênHồ... PPHHƯƯƠƠNNVV Ô ÔSSSSIINNSSỨỨCCKKHHỎỎEEPPHHÁÁTTHHAAIIHHỐỐIIHHẬẬNNGGIIẢẢMMCCHHIIPPHHSSỐỐNNGGTTHHỬỬ11223344556677OPENOPEN11223344556677HHVVIIÊÊNNÍÍGGTTÂÂYYIINNHH11223344556677 Câu 5: Gồm 7 chữ cái Cách giải quyết mà đa số các bạn nữ thường làm khi có thai ngoài ý muốn0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10Trở lại . P h ư ơ n g H ả o - Giải ô chữ: Các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và trả lời . - Các tổ có thể mở Ô chìa khóa khi 2/3 số câu trả lời được. tử 83 3 Nhiệt lạnh 76 0 May – Thời trang 68 16 Công nghệ thông tin 54 40 SỐ LIỆU THỐNG KÊ TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP Thực trạng Biểu đồ: Thể hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ, TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ, TRÒ CHƠI: ĐOÁN Ô CHỮ

Bình luận về tài liệu tro-choi-doan-o-chu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP