thuyết trình trang thiết bị công trình - hệ thống thông tin liên lạc và điều hòa trong công trình

145 543 2
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2015, 16:23

QUY HOẠCH GIAO THÔNG QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊĐÔ THỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH INFORMATION AND AUTOMATIC SYSTEMS FOR BUILDING INFORMATION AND AUTOMATIC SYSTEMS FOR BUILDING NHÓM 6 – XD08A2 HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH INFORMATION AND AUTOMATIC SYSTEMS FOR BUILDING NHÓM 6 – XD08A2 Nguyễn Đăng Thạch Tô Văn Hải Nguyễn Ngọc Nam Cao Thế Truyền Trầm Nguyễn Nhựt Hùng Phan Đình Chiến Phan Đình Chiến Nguyễn Quốc Hải Nguyễn Hoàng Nam HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH INFORMATION AND AUTOMATIC SYSTEMS FOR BUILDING   •    •    •    •    •    •   •   •   •   •   •   •    •    •   •   •   •   •   •   •  HE THONG THONG TIN LIEN LAẽC TRONG CONG TRèNH TẦM QUAN TRỌNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG CÔNG TRÌNH                                                                                                                       TẦM QUAN TRỌNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH INFORMATION AND AUTOMATIC SYSTEMS FOR BUILDING HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THOAÏI TRONG COÂNG TRÌNH HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THOAÏI TRONG COÂNG TRÌNH Điện thoại là gì? Ứng dụng của điện thoại trong công trình?  Phân loại điện thoại cố định?  Phân loại điện thoại cố định? Cấu hình của một hệ thống điện thoại cố định? Nguyên tắc bố trí trong công trình? Nhà dịch vụ? Bảng giá? HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THOAÏI TRONG COÂNG TRÌNH                             [...]... định Panasonic KX-TC2101 580.000 VND HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Gphone 250.000 VND ( Lắp đặt) HomePhone 250.000 VND ( Lắp đặt) HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH INFORMATION AND AUTOMATIC SYSTEMS FOR BUILDING HỆ THỐNG ANTEN HỆ THỐNG ANTEN 1.Khái niệm về anten và hệ thống anten 2.Cấu trúc chung của một hệ thống anten cơ bản 3.Các thiết bị sữ dụng trong hệ thống 4 Khái qt... đi n tho i ch (Base unit) và máy kéo dài (Dandset) HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Cấu hình của một hệ thống Telephone? Cấu hình của một hệ thống Telephone đơn giản Cấu hình của một hệ thống Telephone cho một tổ hợp cơng trình lớn HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Ngun tắc bố trí trong cơng trình? Lắp đặt theo những ngun tắc cơ bản HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Các nhà cung cấp dịch...HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Ứng dụng của điện thoại trong cơng trình? Điện thoại là phương tiện dùng để thơng tin, liên lạc, để sử dụng cho những việc quan trọng, khẩn cấp Điện thoại dùng phổ biến nhất trong cơng trình là dòng điện thoại cố định HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Phân loại diện thoại cố định? Điện thoại cố định có dây Điện thoại cố định khơng dây HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG. .. một hệ thống anten cơ bản Nguồn tín hiệu Hệ thống phân phối tín hiệu • • Hệ thống thụ động Hệ thống chủ động Phần tử bức xạ HỆ THỐNG ANTEN Các thiết bị ơch cực và thụ động được sử dụng trong hệ thống • • • • • • • • Trạm BTS, Micro BTS Anten Dây cáp Bộ chia cơng suất Thiết bị nối Dây nối Bộ kết hợp Bộ khuếch đại HỆ THỐNG ANTEN Trạm BTS, Micro BTS Trạm BTS thực hiện tất cả các chức năng thu phát liên. .. định khơng dây HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Cấu tạo của điện thoại cố định? Điện thoại cố định có dây Dùng dây dẫn kết nối truyền tín hiệu vào một vị trí cố định HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Điện thoại cố định khơng dây Dùng sóng vơ tuyến truyền tín hiệu tương tự như dây dẫn HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Điện thoại kéo dài (hay còn gọi là... PANASONIC KX-TS 500 : 170,000 KX-T2371 : 320,000 KX-TSC 11 : 420,000 HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Bảng giá? Điện thoại cố định có dây: BẢNG GIÁ MÁY ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH PANASONIC KX-T 2373 : 530,000 KX-T2375 : 590,000 KX-TS600: 760,000 HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Bảng giá? Điện thoại cố định khơng dây: Điện thoại khơng dây BBK BKW97 820.000 VND Điện thoại khơng dây GE183 8- đen BAC 790.000... trạng phủ sóng trong các tồ nhà cao tầng 5 Một số hình ảnh triển khai thực tế HỆ THỐNG ANTEN Khái niệm về anten và hệ thống anten Ăngten là một linh kiện điện tữ có thể bức xạ hoặc thu nhận sóng điện từ HỆ THỐNG ANTEN Cấu trúc chung của một hệ thống anten cơ bản Một hệ thống anten đơn giản thường bao gồm 3 phần chính •Nguồn tín hiệu Hệ thống phân phối tín hiệu •Phần tử bức xạ HỆ THỐNG ANTEN Cấu... từ một hay nhiều hướng mong muốn còn các hướng còn lại thường bị khóa lại Anten Omni Anten Yagi Anten Sector HỆ THỐNG ANTEN Anten Anten Omni HỆ THỐNG ANTEN Anten Anten bảng điều khiển HỆ THỐNG ANTEN Anten HỆ THỐNG ANTEN Dây cáp Dây cáp đồng trục được thiết kế để truyền tin cho bǎng tần cơ bản (Base Band) hoặc bǎng tần rộng (broadband) HỆ THỐNG ANTEN Dây cáp Cáp đồng trục được chế tạo gồm : • Một dây... cố định có dây tryền thống: Tập đồn bưu chính viễn thơng Việt Nam (VNPT) Dịch vụ điện thoại cố định khơng dây: o Dịch vụ điện thoại cố định khơng dây (HomePhone) của Viettel 250.000VND + 1Sim ( Trả trước hoặc sau) o Dịch vụ E-Com của Cơng ty Thơng tin Viễn thơng điện lực- EVN Telecom Trên 1.000.000VND/1 máy + 1Sim o Gphone của VNPT 250.000VND + 1Sim HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH Bảng giá? Điện... kết hợp Bộ khuếch đại HỆ THỐNG ANTEN Trạm BTS, Micro BTS Trạm BTS thực hiện tất cả các chức năng thu phát liên quan đến giao diện vơ tuyến GSM và xử lí tín hiệu ở mức độ nhất định Micro BTS Trạm BTS HỆ THỐNG ANTEN Anten Trong một hệ thống thơng tin vơ tuyến, ăng-ten có hai chức năng cơ bản •Chức năng chính là để bức xạ các tín hiệu RF từ máy phát dưới dạng sóng vơ tuyến hoặc để chuyển đổi sóng vơ tuyến .    TẦM QUAN TRỌNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI TRONG CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH INFORMATION AND AUTOMATIC. QUY HOẠCH GIAO THÔNG QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊĐÔ THỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ TỰ ĐỘNG TRONG CÔNG TRÌNH INFORMATION AND AUTOMATIC SYSTEMS FOR BUILDING INFORMATION.  HE THONG THONG TIN LIEN LAẽC TRONG CONG TRèNH TẦM QUAN TRỌNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG CÔNG TRÌNH  
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình trang thiết bị công trình - hệ thống thông tin liên lạc và điều hòa trong công trình, thuyết trình trang thiết bị công trình - hệ thống thông tin liên lạc và điều hòa trong công trình, thuyết trình trang thiết bị công trình - hệ thống thông tin liên lạc và điều hòa trong công trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn