CV số 161/SGD&ĐT V/v chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của ngành GD&ĐT

7 534 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2015, 13:00

. quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Phần thứ nhất KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TỈNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2005-2010. Thực hiện. trong chương trình hành 6 động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các Đề án, kế hoạch thực hiện đề án; triển khai thực hiện Chương trình hành. hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. 2. Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị, thành phố. Tổ chức triển khai thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: CV số 161/SGD&ĐT V/v chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của ngành GD&ĐT, CV số 161/SGD&ĐT V/v chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của ngành GD&ĐT, CV số 161/SGD&ĐT V/v chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của ngành GD&ĐT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn