Tập làm văn lớp 3

84 877 3
Vờ_inh xinh

Vờ_inh xinh Gửi tin nhắn

Tải lên: 17,812 tài liệu

  • Loading...
1/84 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 12:20

Tập làm văn lớp 3 HỌC KÌ I HỌC KÌ I Tập làm văn lớp 3 Tập làm văn lớp 3 Bài 1 : ( 1 tiết ) I .Mục đích ,yêu cầu : 1. Rèn kó năng nói : Trình bày được nhữg hiểu biết về đội : Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh . 2. Rèn kó năng viết : Biết điền đúng nội dung vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách .II. Đồ dùng dạy học : GV_ Mẫu đơn cấp thẻ đọc sách ( pôtô phát cho học sinh ) HS_ Vở bài tập . III. Các hoạt động dạy –học : A . Mở đầu : _ GV nên yêu cầu và cách học tiết tập làm văn để củng cố nền nếp học tập cho học sinh . B . Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : Tiếp theo bài tập đọc hôm trước đến bài Đơn xin vào đội – trong tiết tập làm văn hôm nay , các em sẽ nói những điều em biết về tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh . Sau đó các em sẽ tập điền đúng nội dung vào một mẩu đơn in sẵn : Đơn xin cấp thẻ đọc sách . Đơn xin cấp thẻ đọc sách . 2. 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập : Hướng dẫn học sinh làm bài tập : Hoạt động 1 :Bài tập 1 trang 11 SGK . Phần 1: GV nêu lên bài tập 1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh . _ GV cho hs biết tổ chức đội là tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh , tập hợp trẻ em cả độ tuổi nhi đồng ( 5 đến 9 tuổi _ sinh hoạt trong các sao Nhi Đồng ) lẫn thiếu niên ( 9 đến 14 tuổi ) sinh hoạt trong các đội Đội Thiếu Niên Tiền Phong (Hồ Chí Minh ) GV yêu cầu _ GV cho các em chia nhóm 6 em , 2 bàn quay vào 1 nhóm . _ Thảo luận để trả lời câu hỏi theo gợi ý sau . _ GV có thể đọc , hay treo bảng phụ _1 hoặc 2 hs đọc yêu cầu bài . _Cả lớp đọc thầm theo . _HS theo giỏi , lắng nghe . _HS về nhóm của mình theo yêu cầu của giáo viên . 1 _ hoặc cho học sinh giở sách ra đọc gợi ý , hoặc làm viết câu hỏi ở tờ giấy nhỏ phát cho học sinh . a) _HS trao đổi nhóm để thảo luận _Thảo luận xong , đại diện các nhóm thi nhau báo cáo kết quả thảo luận . _ Cả lớp và gv nhận xét . _ Gợi ý: a-Đội thành lập ngày nào ? ở đâu ? b-Những đội viên đầu tiên của đội là ai ? c-Đội được mang tên Bác Hồ từ khi nào ? Hỏi thêm: d-Đội trước khi mang tên Bác Hồ còn có những tên nào khác ? _ Hoạt động 1 này có thể phân cho mỗi đội 1 nhóm 1 câu . _ Hs nhận câu hỏi thảo luận . _ HS thảo luận ,báo cáo kết quả của nhóm mình . a-Đội thành lập ngày 15.5.1941.Tại Pác Pó . b-Lúc đầu chỉ có 5 người (5 đội viên) -Đội trưởng là anh hùng Nông Văn Dền ( bí danh là Kim Đồng ) -và 4 đội viên khác là :Nông Văn Thàn , Lý Văn Tònh , Lý Thò Mì ,Lý Thò Xậu . c-Đội được mang tên :Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh 30.1.1970 _ Lúc đầu tên :Đội nhi đồng cứu quốc:thành lập ngày 15.5.1941 _ Đội Thiếu nhi Tháng Tám 1 5.5.1951 _ Đội Thiếu Niên Tiền Phong tháng 2.1956. 2 Phần 2: _ GV nêu yêu cầu các em có thể nói thêm về đội mà mình biết . _ Phần này thảo luận nhóm cặp . _ Sau đó các em có thẻ đại diện báo cáo thảo luận . _ GV giới thiệu có thể đưa ra huy hiệu Đội. H: cho biết những chi tiết trên huy hiệu ? H: em biết bài hát của Đội là bài gì? Do ai sáng tác ? _ GV đưa khăn quàng : H: cho biết khăn quàg màu gì ? Giáo viên nói thêm về ý nghóa của khăn quàng . Là một góc lácờ Tổ Quốc , các em cần trân trọng . H: Đội có những phong trào nào ? _ GV nhận xét , tuyên dương . Chú ý phần 2 .Nếu còn thời gian hoặc kòp thời gian thì hoạt động kết các câu , nếu không thì chọn 2 câu hỏi . _ HS chú ý nghe yêu cầu của giáo viên . _ HS về vò trí thảo luận 2 em một . _ HS quan sát nhận xét những chi tiết trên huy hiệu . _ Huy hiệu Đội vẽ một búp măng non màu xanh khoẻ mạnh trên nền cờ Tổ Quốc . _ Bài :Đội ca , do nhạc só Phong Nhã sáng tác . _ HS quan sát . _ Màu đỏ . _ Công tác : Trần Quốc Toản , kế hoạch nhỏ , thiếu nhi làm nghìn việc tốt . _ HS nhận xét báo cáo của bạn . Hoạt động 2 : Bài tập 2 tranng 11 _ GV giới thiệu bài trang 11. Bài 2 :Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống . _ GV giúp học sinh . 1 hs đọc yêu cầu của bài . _ Cả lớp đọc thầm theo. 3 _ Hoạt động cá nhân . _GV giúp học sinh nêu hình thức của mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách gồm các phần . ( hoặc hỏi để học sinh nêu ) -gv cho học sinh quan sát mẫu đơn và hỏi : H: 2 dòng đầu của đơn viết gì ? H: dưới 2 dòng ,dòng thứ 3 viết gì? H: tên của đơn là gì ? _ Cứ như thế cho học sinh nêu tiếp nội dung của các dòng còn lại . _ GV yêu cầu hs nhận xét . _ GV kết luận : -Đòa điểm ,ngày viết đơn . -Tên đơn . -Đòa chỉ gửi đơn . -Họ tên _ngày tháng năm sinh . -Đòa chỉ lớp , trường của người viết đơn . -gv nhận xét . -gv theo giỏi . -gv yêu cầu . -gv nhận xét . _ HS có thể làm vào vở bài tập hoặc phiếu bài tập tuỳ giáo viên quy đònh . _ HS quan sát mẫu đơn ở sách hoặc mẫu của giáo viên . _ HS đọc hết 2 dòng . Cộng Hoà ………………………………… Độc Lập …………………………………… -Ngày …tháng…năm……. -Đơn xin cấp thẻ đọc sách ( ở dòng thứ 4 ) _ HS đọc tiếp nội dung các dòng còn lại trong đơn . _ HS nhận xét trả lời của bạn . _ một số học sinh đọc lại mẫu đơn . _HS vài em nhìn vài mẫu đơn đọc cách điền vào chỗ trống của đơn . _ HS nhận xét . _ HS cá nhân viết đơn ở vở bài tập . + Học sinh nào xong đọc đơn (3 em ) _ HS nhận xét . 3.Củng cố : 3.Củng cố : _ GV nêu nhận xét về tiết học . _ Nhấn mạnh điều mới biết : ta có thể trình bày nguyện vọng của mình bằng đơn . _ Dặn dò : yêu cầu hs nhớ mẫu đơn, thực hành điền chính xác vào mẫu đơn in sẵn để xin cấp thẻ học sinh đọc sách ở thư viện . _ Nhận xét tiết học . Học sinh nêu : _ Điều em mới biết ở bài này . 4 Tập làm văn Bài 2 Bài 2 : Dựa theo mẫu đơn đã học ,em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh I .Mục đích yêu cầu : Dựa theo mẩu đơn của bài tập đọc :Đơn xin vào Đội , mỗi học sinh viết 1 lá đơn xin vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh . II.Đồ dùng dạy học : _ gv đơn mẫu . _ hs vở bài tập . III.Các hoạt động dạy _học chủ yếu: A -Kiểm tra bài cũ: -Kiểm tra bài cũ: _ GV kiểm tra vở của 4,5 em viết đơn xin cấp thẻ đọc sách . _ Kiểm tra 2 hs làm lại bài tập 1 ( nói những điều em biết về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh .) _ HS, GV nhận xét , kiểm tra bài cũ . B- Bài mới : Bài mới : 1. Giới thiệu bài : _ Tiết học trước các em đã học được một lá đơn xin vào Đội , và nói những điều em biết về Đội .Trong tiết tập làm văn này dựa theo mẫu đơn xin vào Đội, mỗi em sẽ tập viết 1 lá đơn xin vào Đội của mình 5 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập : Hoạt động _ GV giúp hs nắm vững yêu cầu của Bài. _Các em cần vietá đơn vào Đội theo mẫu đã học trong tiết tập đọc . Nhưng có nhõng phần nội dung không giống (không thể viết hoàn toàn như mẫu ) _ gv hỏi : Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu ? Phần nào không nhất thiết phải viết theo mẫu ?Vì sao ? _ gv ghi đề bảng . _ Nêu yêu cầu : Thảo luận nhóm 6 em _ 3 nhóm ý 1. _ 3 nhóm ý 2 và 3 . _ Cử nhóm trưởng . _ Cử thư kí . _GV yêu cầu nhóm nào xong , đại diện báo cáo kết quả . 3 Nhóm : Báo cáo ý 1 . H: Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu ? _ gv theo giỏi hs báo cáo . -Ý một này cho 2 nhóm báo cáo , 1 nhóm nhận xét bổ sung ,hoặc nhóm bạn nhận xét . _ 3 nhóm báo cáo ý 2 và ý 3 . H : Phần nào không nhất thiết phải viết giống mẫu ? Vì sao ? _ Phần này 2 nhóm báo cáo , 1 nhóm ý 1, 1 nhóm ý 2. _ Một hs đọc yêu cầu của bài . _ HS lắng nghe . _ HS đọc lại ( nội dung ) câu hỏi thảo luận . _ HS lắng nghe . _ HS về nhóm . _Thảo luận . _Thư ký ghi lại những nội dung thảo luận được . _ HS về chỗ . _ 1 HS báo cáo _ Nhóm khác nhắc lại . _ Nhóm khác nhận xét . _ Lá đơn phải trình bày theo mẫu : + Mở đầu đơn phải viết tên Đội . + Đòa điểm , ngày ,tháng , năm …viết đơn . + Tên của đơn :Đơn xin …. + Tên người hoặc tổ chức nhận đơn . + Họ tên và ngày , tháng ,năm sinh của người viết đơn , người viết là học sinh của lớp nào … + Trình bày lí do viết đơn . + Lời hứa của người viết đơn khi đạt được nguyện vọng . + Chữ kí và họ tên người viết đơn . HS đại diện báo cáo kết quả thảo luận : _ Phần lí do viết đơn bày tỏ nguyện vọng , lời hứa là không viết giống mẫu . _ Vì mỗi người có một lí do , nguyện 6 _ Và 1 nhóm nhận xét . _ Tuỳ hs trả lời . _ gv nhận xét ,chốt lại . Hoạt động 2 : Gv yêu cầu hs viết đơn vào vở bài tập. _Yêu cầu viết đúng , sạch , đẹp , đúng mẫu đơn và đúng yêu cầu của giáo viên . _ gv yêu cầu hs nhận xét về :Đơn viết có đúng mẫu không ? Trình tự của lá đơn có đúng mẫu không ? Nội dung trong đơn ?Kí tên chưa ? _ Cách diễn đạt trong lá đơn ? _ Lá đơn viết có chân thực (không) thể hiện hiểu biết về Đội không? _ Nguyện vọng tha thiết về Đội không ? _ gv cho điểm . _Khen ngợi hs viết đơn hay và đúng Hoạt động 3: 3 .Củng cố : .Củng cố : _ gv nêu nhận xét về tiết học và nhấn mạnh điều mới biết : ta có thể trình bày nguyện vọng của mình theo đơn . _ gv yêu cầu hs nhớ mẫu đơn . Dặn dò: _Em nào viết chưa đạt về nhà viết lại . _Nhận xét tiết học . vọng và lời hứa riêng .Theo suy nghó của mình .Ví dụ cụ thể . _Về nguyện vọng . _Về lời hứa . _ Nhóm bạn nhận xét . _HS lấy vở bài tập ra viết . _ HS viết xong một số em đọc đơn của mình . _ Lớp nhận xét . _ Dựa vào gợi ý của cô hs nhận xét . _Lớp chú ý nghe nhận xét ,bổ sung , góp ý . _ HS nêu điều mới biết qua bài học này. _ HS nhận xét . _____________ 7 Tập làm văn Bài 3 : Hãy kể về gia đình em với một người bạn mới quen .Dựa vào mẫu viết một lá đơn xin nghỉ học . I . Mục đích –yêu cầu : 1. Rèn kó năng nói:Kể được một cách đơn giản về gia đình với một người bạn mới quen . 2. Rèn kó năng viết :Biết viết một mẫu đơn xin nghỉ học đúng mẫu : II.Đồ dùng dạy học : _ Mẫu đơn phô tô của gv . _Hs vở bài tập ( mẫu đơn ) III.Các hoạt động dạy học : A-Kiểm tra bài cũ : A-Kiểm tra bài cũ : _ gv kiểm tra 2 đến 3 hs đọc lại đơn xin vào đội :Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh . B-Dạy bài mới B-Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : Hôm nay các em kể một cách đơn giản về gia đình mình cho bạn mới quen nghe .Và viết đơn xin nghỉ học theo mẫu . 2. Hướng dẫn hs làm bài tập : Hoạt động 1: Bài tập 1 trang 28. _ Hoạt động . _gv nêu yêu cầu bài này , các em làm miệng hoạt động nhóm đôi . _Các em kể cho nhau nghe về gia đình mình . _gv gọi 1 số bạn kể cho cô và cả lớp nghe _ gv nhận xét . _ Gợi ý của giáo viên cho hs trước khi thảo luận ( bạn mới quen , mới đến lớp …) chỉ cần kể 5 đến 7 câu . Ví dụ : gia đính em có những ai ? làm công việc gì? Tính tình thế nào ? Hoạt động 2: _ 1 hs nêu yêu cầu bài . _ HS ngồi đúng vò trí . _ HS này kể cho học sinh khác nghe và ngược lại . _HS đại diện kể thi đua nhau . _Nhóm bạn nhận xét . _ HS bình chọn nhóm kể hay nhất . Ví dụ :Nhà tớ có 4 người :bố mẹ tớ và cu Thắng 5 tuổi. Bố mẹ tớ hiền lắm .Bố tớ làm ruộng ,bố chẳng bao giờ nghỉ ( ngơi ) tay . Mẹ tớ cũng làm ruộng , nhõng lúc nhàn rỗi mẹ vá áo quần .Gia đình tớ lúc nào cũng vui vẻ . 8 Bài tập 2 trang 28. - GV nêu yêu cầu của bài .Dựa vào mẫu đơn dưới đây , hãy viết một lá đơn xin nghỉ học . _ GV gọi 3 em đọc làm miệng đơn . _ GV nhận xét . _ GV yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập . _ GV –kiểm tra- chấm 1 số bài – nêu nhận xét . Hoạt động 3: 3. Củng cố –dặn dò: _ GV yêu cầu hs nhắc lại mẫu đơn để thực hành viết đơn khi nghỉ học . _ Nhận xét tiết học . Hoạt động cá nhân _ HS đọc lại yêu cầu bài tập . _HS đọc lại mẫu đơn . _ HS nêu trình tự của lá đơn : trang 28 . _ HS nhận xét . _ HS viết đơn vào vở bài tập . _ HS viết xong , vài em đọc cho lớp nghe . _ HS nhận xét . _ HS nhắc lại mẫu đơn . _ HS khác theo dõi . 9 Tập làm văn Bài 4: 1.Nghe và kể lại câu chuyện :Dại gì mà đổi . 2.Chép vào điện báo họ tên, đòa chỉ người gửi, người nhận và nội dung điện báo. I .Mục đích yêu cầu : 1-Rèn kỹ năng nói : nghe kể câu chuyện :Dại gì mà đổi . _ Nhớ lại nội dung câu chuyện , kể lại tự nhiên hồn nhiên . 2- Rèn kỹ năng viết ( viết vào vở bài tập , điền vào tờ in sẵn ) _Điền đúng nội dung điện báo . II.Đồ dùng dạy- học : _Tranh minh hoạ truyện “Dại gì mà đổi”. _Nhớ nội dung câu chuyện . _Bảng lớp 3 viếùt câu hỏi ( sgk) _Mẫu điện báo phô tô lớn của gv . III .Đồ dùng dạy học : A. Kiểm tra bài cũ : _ GV kiểm tra 2 hs làm lại bài tập 1 trang 28. H: Hãy kể về gia đình em với một bạn mới quen ? _ 2 hs đọc đơn xin phép nghỉ học . _HS nhận xét _gv nhận xét ghi điểm . B.Dạy bài mới : 1. Giới tiệu bài : - GV nêu mục đích ,yêu cầu của tiết học ( phần mục đích yêu cầu ở mục một ) 2. Hướng dẫn hs làm bài tập : Hoạt động 1: Bài 1: gv đưa bài 1 . _ Gv đưa tranh minh hoạ hoặc yêu cầu học sinh mở sách . _Gv kể chuyện(giọng vui,chậm rãi) _Kể chuyện xong lần 1 hỏi học sinh theo các gợi ý : H: +Vì sao mẹ doạ đuổi cậu bé ? +Cậu bé trả lời mẹ thế nào ? +Vì sao cậu bé nghó như vậy? _ 1 hs đọc yêu cầu của bài và các câu hỏi gợi ý . _ HS cả lớp quan sát . _ HS kể lần lượt các câu _HS khác nhận xét bổ sung hoặc kể lại . +Vì cậu rất nghòch . +Mẹ sẽ chẳng đổi được đâu ! +Không ai muốn đổi một cậu bé (đứa con 10 [...]... làm văn kiểm tra 40p. – tập làm văn 28p’_ Học sinh viết một đoạn văn ngắn từ 7-10 câu. Có nội dung liên quan đến những chủ điểm đã họcII. Đồ dùng dạy học_ Học sinh chuẩn bị giấy_ Giáo viên đề kiểm tra1. Kiểm tra bài cũ: III. Các hình thức dạy♦ Kiểm tra giấy viết thước để học sinh chuẩn bị làm bài2. Bài mới: 23 HỌC KÌ IHỌC KÌ I Tập làm văn lớp 3 Tập làm văn lớp 3 Bài 1 : ( 1 tiết )I .Mục... sinh ) HS_ Vở bài tập .III. Các hoạt động dạy –học :A . Mở đầu :_ GV nên yêu cầu và cách học tiết tập làm văn để củng cố nền nếp học tập cho học sinh . B . Dạy bài mới :1. Giới thiệu bài :Tiếp theo bài tập đọc hôm trước đến bài Đơn xin vào đội – trong tiết tập làm văn hôm nay , các em sẽ nói những điều em biết về tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh .Sau đó các em sẽ tập điền đúng nội... yều cầu học sinh viết thành 1 bài văn đầy đủ ._ HS lớp 3 chỉ cần viết những đoạn văn ngắn , chân thật , đúng đề tài , đúng ngữ pháp , đúng chính tả ._ GV tuyên dương hs .Hoạt động 3: 3. Củng cố dặn dò :_ Gv yêu cầu ._ Em nào chưa hoàn thành bài viết ở lớp ._ Nhận xét tiết học . _ Lớp và gv nhận xét ._ Từng cặp kể cho nhau nghe về buổi đầu đi học của mình ._ 3 hoặc 4 hs ._ Thi nhau kể ._... tra 2 hs làm lại bài tập 1 ( nói những điều em biết về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh .)_ HS, GV nhận xét , kiểm tra bài cũ .B-Bài mới :Bài mới :1. Giới thiệu bài :_ Tiết học trước các em đã học được một lá đơn xin vào Đội , và nói những điều em biết về Đội .Trong tiết tập làm văn này dựa theo mẫu đơn xin vào Đội, mỗi em sẽ tập viết 1 lá đơn xin vào Đội của mình5 _2 hs làm bài tập 2... dùng dạy học :_Bảng lớp viết sẵn gợi ý (SGK)bài tập 1 ._Bảng phụ viết sẵn gợi ý bài trang 2 .III.Các hoạt động dạy học:A. Kiểm tra bài cũ :_Gọi 3 hs đọc lá thư đã viết ở bài tập làm văn trước ._Nhậ xét chấm điểm .B.Bài mới :1. Giới thiệu :_GV nêu mục đích , yêu cầu của tiết học .Hôm nay chúng ta sẽ nghe cà kể lại câu chuyện : Tôi có đọc đâu .!Hướng dẫn học sinh làm bài tập .Hoạt động 1:Bài... to theo cặp ở trên bảng lớp .Hoạt động ca ùnhân_ 1 hs đọc yêu cầu ( viết lại những điều em vừa kể thành 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu )_ Hs viết bài vào vở bài tập trang 27. Hoặc vào vở làm văn ._ Hs viết xong gv mời 5 em đến 7 em đọc bài ._ Cả lớp và gv nhận xét ._ Chỉ ra những câu văn hay , những câu nào chưa được cần phải chỉnh, sửa lại ._ HS bình chọn những bài văn hay ._ gv tuyên dương... bạn (Hà, Tú , Lan ) chuẩn bị tiết mục : “Đôi bàn tay em”._6 bạn (Mai, Lê , Thuý , Dung , Thành, Dũng. )tập dựng hoạt cảnh : “người mẹ”_Bắt đầu tập chiều nay ,mai vào tiết sinh hoạt tập thể. Hoạt động 3: 3. củng cố _ dặn dò : 3. củng cố _ dặn dò :_ GV khen ngợi các cá nhân và các tổ làm tốt bài tập thục hành ._ Nhắc hs rèn luyện và có ý thức tổ chức cuộc họp .Đây là năng lực cần có từ tuổi học... yếu .A. KT bài cũ . _ 3 học sinh đọc lại đoạn việt về cảnh đẹp phan thiết ._ Giáo viên nhận xét ,ghi điểm.B. Dạy bài mới .1. Giới thiệu bài : Kết thúc chủ điểm Bắc – Trung –Nam. Hôm nay các em làm một bài văn: viết một bức thư cho bạn cùng lứa tuổi ở miền Bắc, Trung ,hoặc Nam để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học.2.Hướng dẫn học sinh làm bài tập Hoạt động 1:Bài tập trang110♦ Giáo viên... đọc sách .Đơn xin cấp thẻ đọc sách .2. 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập :Hướng dẫn học sinh làm bài tập :Hoạt động 1 :Bài tập 1 trang 11 SGK .Phần 1: GV nêu lên bài tập 1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh . _ GV cho hs biết tổ chức đội là tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh , tập hợp trẻ em cả độ tuổi nhi đồng ( 5 đến 9 tuổi _ sinh hoạt trong... yếuGV: tùy học sinh mỗi em viết theo ý mìnhHoạt động 3: 3. Củng cố – dặn dò:_ Yêu cầu một số học sinh đọc lại nội dung vừa ghi ở điện báo _ Trước khi viết_ Hai học sinh nhìn mẫu điện báo SGK làm miệng_ Lớp nhận xét_ Cả lớp viết vào vở những nội dung theo yêu cầu của bài tập Ví dụ: Họ tên địa chỉ người nhận: Nguyễn Mạnh Hòa số 10 ngõ 30 Hoàng Cầu, Đống Đa Hà Nội_ Nội dung: (có thể viết) . HỌC KÌ I HỌC KÌ I Tập làm văn lớp 3 Tập làm văn lớp 3 Bài 1 : ( 1 tiết ) I .Mục đích ,yêu cầu : 1.. Hướng dẫn học sinh làm bài tập : Hướng dẫn học sinh làm bài tập : Hoạt động 1 :Bài tập 1 trang 11 SGK . Phần 1: GV nêu lên bài tập 1. Hãy nói những
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập làm văn lớp 3, Tập làm văn lớp 3, Tập làm văn lớp 3

Bình luận về tài liệu tap-lam-van-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP