Tập làm văn lớp 3

Mặc Kệ Mi
Mặc Kệ Mi(17833 tài liệu)
(180 người theo dõi)
Lượt xem 522
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 84 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2013, 12:20

Mô tả: Tập làm văn lớp 3 HỌC KÌ I HỌC KÌ I Tập làm văn lớp 3 Tập làm văn lớp 3 Bài 1 : ( 1 tiết ) I .Mục đích ,yêu cầu : 1. Rèn kó năng nói : Trình bày được nhữg hiểu biết về đội : Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh . 2. Rèn kó năng viết : Biết điền đúng nội dung vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách .II. Đồ dùng dạy học : GV_ Mẫu đơn cấp thẻ đọc sách ( pôtô phát cho học sinh ) HS_ Vở bài tập . III. Các hoạt động dạy –học : A . Mở đầu : _ GV nên yêu cầu và cách học tiết tập làm văn để củng cố nền nếp học tập cho học sinh . B . Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : Tiếp theo bài tập đọc hôm trước đến bài Đơn xin vào đội – trong tiết tập làm văn hôm nay , các em sẽ nói những điều em biết về tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh . Sau đó các em sẽ tập điền đúng nội dung vào một mẩu đơn in sẵn : Đơn xin cấp thẻ đọc sách . Đơn xin cấp thẻ đọc sách . 2. 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập : Hướng dẫn học sinh làm bài tập : Hoạt động 1 :Bài tập 1 trang 11 SGK . Phần 1: GV nêu lên bài tập 1. Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh . _ GV cho hs biết tổ chức đội là tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh , tập hợp trẻ em cả độ tuổi nhi đồng ( 5 đến 9 tuổi _ sinh hoạt trong các sao Nhi Đồng ) lẫn thiếu niên ( 9 đến 14 tuổi ) sinh hoạt trong các đội Đội Thiếu Niên Tiền Phong (Hồ Chí Minh ) GV yêu cầu _ GV cho các em chia nhóm 6 em , 2 bàn quay vào 1 nhóm . _ Thảo luận để trả lời câu hỏi theo gợi ý sau . _ GV có thể đọc , hay treo bảng phụ _1 hoặc 2 hs đọc yêu cầu bài . _Cả lớp đọc thầm theo . _HS theo giỏi , lắng nghe . _HS về nhóm của mình theo yêu cầu của giáo viên . 1 _ hoặc cho học sinh giở sách ra đọc gợi ý , hoặc làm viết câu hỏi ở tờ giấy nhỏ phát cho học sinh . a) _HS trao đổi nhóm để thảo luận _Thảo luận xong , đại diện các nhóm thi nhau báo cáo kết quả thảo luận . _ Cả lớp và gv nhận xét . _ Gợi ý: a-Đội thành lập ngày nào ? ở đâu ? b-Những đội viên đầu tiên của đội là ai ? c-Đội được mang tên Bác Hồ từ khi nào ? Hỏi thêm: d-Đội trước khi mang tên Bác Hồ còn có những tên nào khác ? _ Hoạt động 1 này có thể phân cho mỗi đội 1 nhóm 1 câu . _ Hs nhận câu hỏi thảo luận . _ HS thảo luận ,báo cáo kết quả của nhóm mình . a-Đội thành lập ngày 15.5.1941.Tại Pác Pó . b-Lúc đầu chỉ có 5 người (5 đội viên) -Đội trưởng là anh hùng Nông Văn Dền ( bí danh là Kim Đồng ) -và 4 đội viên khác là :Nông Văn Thàn , Lý Văn Tònh , Lý Thò Mì ,Lý Thò Xậu . c-Đội được mang tên :Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh 30.1.1970 _ Lúc đầu tên :Đội nhi đồng cứu quốc:thành lập ngày 15.5.1941 _ Đội Thiếu nhi Tháng Tám 1 5.5.1951 _ Đội Thiếu Niên Tiền Phong tháng 2.1956. 2 Phần 2: _ GV nêu yêu cầu các em có thể nói thêm về đội mà mình biết . _ Phần này thảo luận nhóm cặp . _ Sau đó các em có thẻ đại diện báo cáo thảo luận . _ GV giới thiệu có thể đưa ra huy hiệu Đội. H: cho biết những chi tiết trên huy hiệu ? H: em biết bài hát của Đội là bài gì? Do ai sáng tác ? _ GV đưa khăn quàng : H: cho biết khăn quàg màu gì ? Giáo viên nói thêm về ý nghóa của khăn quàng . Là một góc lácờ Tổ Quốc , các em cần trân trọng . H: Đội có những phong trào nào ? _ GV nhận xét , tuyên dương . Chú ý phần 2 .Nếu còn thời gian hoặc kòp thời gian thì hoạt động kết các câu , nếu không thì chọn 2 câu hỏi . _ HS chú ý nghe yêu cầu của giáo viên . _ HS về vò trí thảo luận 2 em một . _ HS quan sát nhận xét những chi tiết trên huy hiệu . _ Huy hiệu Đội vẽ một búp măng non màu xanh khoẻ mạnh trên nền cờ Tổ Quốc . _ Bài :Đội ca , do nhạc só Phong Nhã sáng tác . _ HS quan sát . _ Màu đỏ . _ Công tác : Trần Quốc Toản , kế hoạch nhỏ , thiếu nhi làm nghìn việc tốt . _ HS nhận xét báo cáo của bạn . Hoạt động 2 : Bài tập 2 tranng 11 _ GV giới thiệu bài trang 11. Bài 2 :Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống . _ GV giúp học sinh . 1 hs đọc yêu cầu của bài . _ Cả lớp đọc thầm theo. 3 _ Hoạt động cá nhân . _GV giúp học sinh nêu hình thức của mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách gồm các phần . ( hoặc hỏi để học sinh nêu ) -gv cho học sinh quan sát mẫu đơn và hỏi : H: 2 dòng đầu của đơn viết gì ? H: dưới 2 dòng ,dòng thứ 3 viết gì? H: tên của đơn là gì ? _ Cứ như thế cho học sinh nêu tiếp nội dung của các dòng còn lại . _ GV yêu cầu hs nhận xét . _ GV kết luận : -Đòa điểm ,ngày viết đơn . -Tên đơn . -Đòa chỉ gửi đơn . -Họ tên _ngày tháng năm sinh . -Đòa chỉ lớp , trường của người viết đơn . -gv nhận xét . -gv theo giỏi . -gv yêu cầu . -gv nhận xét . _ HS có thể làm vào vở bài tập hoặc phiếu bài tập tuỳ giáo viên quy đònh . _ HS quan sát mẫu đơn ở sách hoặc mẫu của giáo viên . _ HS đọc hết 2 dòng . Cộng Hoà ………………………………… Độc Lập …………………………………… -Ngày …tháng…năm……. -Đơn xin cấp thẻ đọc sách ( ở dòng thứ 4 ) _ HS đọc tiếp nội dung các dòng còn lại trong đơn . _ HS nhận xét trả lời của bạn . _ một số học sinh đọc lại mẫu đơn . _HS vài em nhìn vài mẫu đơn đọc cách điền vào chỗ trống của đơn . _ HS nhận xét . _ HS cá nhân viết đơn ở vở bài tập . + Học sinh nào xong đọc đơn (3 em ) _ HS nhận xét . 3.Củng cố : 3.Củng cố : _ GV nêu nhận xét về tiết học . _ Nhấn mạnh điều mới biết : ta có thể trình bày nguyện vọng của mình bằng đơn . _ Dặn dò : yêu cầu hs nhớ mẫu đơn, thực hành điền chính xác vào mẫu đơn in sẵn để xin cấp thẻ học sinh đọc sách ở thư viện . _ Nhận xét tiết học . Học sinh nêu : _ Điều em mới biết ở bài này . 4 Tập làm văn Bài 2 Bài 2 : Dựa theo mẫu đơn đã học ,em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh I .Mục đích yêu cầu : Dựa theo mẩu đơn của bài tập đọc :Đơn xin vào Đội , mỗi học sinh viết 1 lá đơn xin vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh . II.Đồ dùng dạy học : _ gv đơn mẫu . _ hs vở bài tập . III.Các hoạt động dạy _học chủ yếu: A -Kiểm tra bài cũ: -Kiểm tra bài cũ: _ GV kiểm tra vở của 4,5 em viết đơn xin cấp thẻ đọc sách . _ Kiểm tra 2 hs làm lại bài tập 1 ( nói những điều em biết về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh .) _ HS, GV nhận xét , kiểm tra bài cũ . B- Bài mới : Bài mới : 1. Giới thiệu bài : _ Tiết học trước các em đã học được một lá đơn xin vào Đội , và nói những điều em biết về Đội .Trong tiết tập làm văn này dựa theo mẫu đơn xin vào Đội, mỗi em sẽ tập viết 1 lá đơn xin vào Đội của mình 5 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập : Hoạt động _ GV giúp hs nắm vững yêu cầu của Bài. _Các em cần vietá đơn vào Đội theo mẫu đã học trong tiết tập đọc . Nhưng có nhõng phần nội dung không giống (không thể viết hoàn toàn như mẫu ) _ gv hỏi : Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu ? Phần nào không nhất thiết phải viết theo mẫu ?Vì sao ? _ gv ghi đề bảng . _ Nêu yêu cầu : Thảo luận nhóm 6 em _ 3 nhóm ý 1. _ 3 nhóm ý 2 và 3 . _ Cử nhóm trưởng . _ Cử thư kí . _GV yêu cầu nhóm nào xong , đại diện báo cáo kết quả . 3 Nhóm : Báo cáo ý 1 . H: Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu ? _ gv theo giỏi hs báo cáo . -Ý một này cho 2 nhóm báo cáo , 1 nhóm nhận xét bổ sung ,hoặc nhóm bạn nhận xét . _ 3 nhóm báo cáo ý 2 và ý 3 . H : Phần nào không nhất thiết phải viết giống mẫu ? Vì sao ? _ Phần này 2 nhóm báo cáo , 1 nhóm ý 1, 1 nhóm ý 2. _ Một hs đọc yêu cầu của bài . _ HS lắng nghe . _ HS đọc lại ( nội dung ) câu hỏi thảo luận . _ HS lắng nghe . _ HS về nhóm . _Thảo luận . _Thư ký ghi lại những nội dung thảo luận được . _ HS về chỗ . _ 1 HS báo cáo _ Nhóm khác nhắc lại . _ Nhóm khác nhận xét . _ Lá đơn phải trình bày theo mẫu : + Mở đầu đơn phải viết tên Đội . + Đòa điểm , ngày ,tháng , năm …viết đơn . + Tên của đơn :Đơn xin …. + Tên người hoặc tổ chức nhận đơn . + Họ tên và ngày , tháng ,năm sinh của người viết đơn , người viết là học sinh của lớp nào … + Trình bày lí do viết đơn . + Lời hứa của người viết đơn khi đạt được nguyện vọng . + Chữ kí và họ tên người viết đơn . HS đại diện báo cáo kết quả thảo luận : _ Phần lí do viết đơn bày tỏ nguyện vọng , lời hứa là không viết giống mẫu . _ Vì mỗi người có một lí do , nguyện 6 _ Và 1 nhóm nhận xét . _ Tuỳ hs trả lời . _ gv nhận xét ,chốt lại . Hoạt động 2 : Gv yêu cầu hs viết đơn vào vở bài tập. _Yêu cầu viết đúng , sạch , đẹp , đúng mẫu đơn và đúng yêu cầu của giáo viên . _ gv yêu cầu hs nhận xét về :Đơn viết có đúng mẫu không ? Trình tự của lá đơn có đúng mẫu không ? Nội dung trong đơn ?Kí tên chưa ? _ Cách diễn đạt trong lá đơn ? _ Lá đơn viết có chân thực (không) thể hiện hiểu biết về Đội không? _ Nguyện vọng tha thiết về Đội không ? _ gv cho điểm . _Khen ngợi hs viết đơn hay và đúng Hoạt động 3: 3 .Củng cố : .Củng cố : _ gv nêu nhận xét về tiết học và nhấn mạnh điều mới biết : ta có thể trình bày nguyện vọng của mình theo đơn . _ gv yêu cầu hs nhớ mẫu đơn . Dặn dò: _Em nào viết chưa đạt về nhà viết lại . _Nhận xét tiết học . vọng và lời hứa riêng .Theo suy nghó của mình .Ví dụ cụ thể . _Về nguyện vọng . _Về lời hứa . _ Nhóm bạn nhận xét . _HS lấy vở bài tập ra viết . _ HS viết xong một số em đọc đơn của mình . _ Lớp nhận xét . _ Dựa vào gợi ý của cô hs nhận xét . _Lớp chú ý nghe nhận xét ,bổ sung , góp ý . _ HS nêu điều mới biết qua bài học này. _ HS nhận xét . _____________ 7 Tập làm văn Bài 3 : Hãy kể về gia đình em với một người bạn mới quen .Dựa vào mẫu viết một lá đơn xin nghỉ học . I . Mục đích –yêu cầu : 1. Rèn kó năng nói:Kể được một cách đơn giản về gia đình với một người bạn mới quen . 2. Rèn kó năng viết :Biết viết một mẫu đơn xin nghỉ học đúng mẫu : II.Đồ dùng dạy học : _ Mẫu đơn phô tô của gv . _Hs vở bài tập ( mẫu đơn ) III.Các hoạt động dạy học : A-Kiểm tra bài cũ : A-Kiểm tra bài cũ : _ gv kiểm tra 2 đến 3 hs đọc lại đơn xin vào đội :Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh . B-Dạy bài mới B-Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : Hôm nay các em kể một cách đơn giản về gia đình mình cho bạn mới quen nghe .Và viết đơn xin nghỉ học theo mẫu . 2. Hướng dẫn hs làm bài tập : Hoạt động 1: Bài tập 1 trang 28. _ Hoạt động . _gv nêu yêu cầu bài này , các em làm miệng hoạt động nhóm đôi . _Các em kể cho nhau nghe về gia đình mình . _gv gọi 1 số bạn kể cho cô và cả lớp nghe _ gv nhận xét . _ Gợi ý của giáo viên cho hs trước khi thảo luận ( bạn mới quen , mới đến lớp …) chỉ cần kể 5 đến 7 câu . Ví dụ : gia đính em có những ai ? làm công việc gì? Tính tình thế nào ? Hoạt động 2: _ 1 hs nêu yêu cầu bài . _ HS ngồi đúng vò trí . _ HS này kể cho học sinh khác nghe và ngược lại . _HS đại diện kể thi đua nhau . _Nhóm bạn nhận xét . _ HS bình chọn nhóm kể hay nhất . Ví dụ :Nhà tớ có 4 người :bố mẹ tớ và cu Thắng 5 tuổi. Bố mẹ tớ hiền lắm .Bố tớ làm ruộng ,bố chẳng bao giờ nghỉ ( ngơi ) tay . Mẹ tớ cũng làm ruộng , nhõng lúc nhàn rỗi mẹ vá áo quần .Gia đình tớ lúc nào cũng vui vẻ . 8 Bài tập 2 trang 28. - GV nêu yêu cầu của bài .Dựa vào mẫu đơn dưới đây , hãy viết một lá đơn xin nghỉ học . _ GV gọi 3 em đọc làm miệng đơn . _ GV nhận xét . _ GV yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập . _ GV –kiểm tra- chấm 1 số bài – nêu nhận xét . Hoạt động 3: 3. Củng cố –dặn dò: _ GV yêu cầu hs nhắc lại mẫu đơn để thực hành viết đơn khi nghỉ học . _ Nhận xét tiết học . Hoạt động cá nhân _ HS đọc lại yêu cầu bài tập . _HS đọc lại mẫu đơn . _ HS nêu trình tự của lá đơn : trang 28 . _ HS nhận xét . _ HS viết đơn vào vở bài tập . _ HS viết xong , vài em đọc cho lớp nghe . _ HS nhận xét . _ HS nhắc lại mẫu đơn . _ HS khác theo dõi . 9 Tập làm văn Bài 4: 1.Nghe và kể lại câu chuyện :Dại gì mà đổi . 2.Chép vào điện báo họ tên, đòa chỉ người gửi, người nhận và nội dung điện báo. I .Mục đích yêu cầu : 1-Rèn kỹ năng nói : nghe kể câu chuyện :Dại gì mà đổi . _ Nhớ lại nội dung câu chuyện , kể lại tự nhiên hồn nhiên . 2- Rèn kỹ năng viết ( viết vào vở bài tập , điền vào tờ in sẵn ) _Điền đúng nội dung điện báo . II.Đồ dùng dạy- học : _Tranh minh hoạ truyện “Dại gì mà đổi”. _Nhớ nội dung câu chuyện . _Bảng lớp 3 viếùt câu hỏi ( sgk) _Mẫu điện báo phô tô lớn của gv . III .Đồ dùng dạy học : A. Kiểm tra bài cũ : _ GV kiểm tra 2 hs làm lại bài tập 1 trang 28. H: Hãy kể về gia đình em với một bạn mới quen ? _ 2 hs đọc đơn xin phép nghỉ học . _HS nhận xét _gv nhận xét ghi điểm . B.Dạy bài mới : 1. Giới tiệu bài : - GV nêu mục đích ,yêu cầu của tiết học ( phần mục đích yêu cầu ở mục một ) 2. Hướng dẫn hs làm bài tập : Hoạt động 1: Bài 1: gv đưa bài 1 . _ Gv đưa tranh minh hoạ hoặc yêu cầu học sinh mở sách . _Gv kể chuyện(giọng vui,chậm rãi) _Kể chuyện xong lần 1 hỏi học sinh theo các gợi ý : H: +Vì sao mẹ doạ đuổi cậu bé ? +Cậu bé trả lời mẹ thế nào ? +Vì sao cậu bé nghó như vậy? _ 1 hs đọc yêu cầu của bài và các câu hỏi gợi ý . _ HS cả lớp quan sát . _ HS kể lần lượt các câu _HS khác nhận xét bổ sung hoặc kể lại . +Vì cậu rất nghòch . +Mẹ sẽ chẳng đổi được đâu ! +Không ai muốn đổi một cậu bé (đứa con 10 . HỌC KÌ I HỌC KÌ I Tập làm văn lớp 3 Tập làm văn lớp 3 Bài 1 : ( 1 tiết ) I .Mục đích ,yêu cầu : 1.. Hướng dẫn học sinh làm bài tập : Hướng dẫn học sinh làm bài tập : Hoạt động 1 :Bài tập 1 trang 11 SGK . Phần 1: GV nêu lên bài tập 1. Hãy nói những

— Xem thêm —

Xem thêm: Tập làm văn lớp 3, Tập làm văn lớp 3, Tập làm văn lớp 3

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.365391016006 s. Memory usage = 17.72 MB